Watergebruik steeds efficiënter

Ondanks de groei van de bevolking en de economie stijgt het gebruik van leidingwater niet meer. Door efficiencymaatregelen daalde het gebruik van leidingwater per persoon sinds 1990 met gemiddeld 0,7 procent per jaar. Het bedrijfsleven verbeterde de efficiency van het leidingwatergebruik in dezelfde periode met gemiddeld ruim 3 procent per jaar.

Gebruik leidingwater per persoon daalt verder
Het huishoudelijke watergebruik per persoon per dag nam eerst toe, van 109 liter in 1970 tot een maximum van 149 liter in 1990, en daalde daarna tot 129 liter in 2011. Deze daling kwam door besparingsmaatregelen zoals waterbesparing bij toiletspoeling en zuiniger wasmachines en vaatwassers.

In 2011 gebruikten huishoudens 72 procent van het leidingwater in Nederland. Tweederde van het water wordt gebruikt voor douche en toiletspoeling.

Efficiënter gebruik leidingwater door bedrijven
Bedrijven gebruikten in 2011 nauwelijks meer leidingwater dan in 1970, terwijl het bruto binnenlands product (bbp) sterk is gestegen. Dat komt mede door de groei van de dienstensectoren die minder water gebruiken per euro toegevoegde waarde dan de industrie.

De efficiency van het gebruik van leidingwater is sterk verbeterd, vooral sinds 1990, toen het verbruik piekte. Per verdiende euro was in 2011 bijna de helft minder water nodig dan in 1990, een efficiencyverbetering van gemiddeld 3,1 procent per jaar. Een groeiend milieubewustzijn, concrete beleidsmaatregelen, nieuwe technologieën voor waterbesparing en hergebruik, substitutie van leidingwater door ander water, dat werd bevorderd door de hoge waterprijzen, hebben ertoe bijgedragen dat het watergebruik per verdiende euro daalde. Sinds 2005 is het gebruik stabiel.

Ook grondwater steeds efficiënter gebruikt
In 2010 werd in ons land 2,35 liter grondwater gebruikt per verdiende euro. In 2004 was dit nog 2,69 liter. Dat is een daling van 13 procent in zes jaar. De akkerbouw en veehouderij, de papierindustrie en de rubber- en kunststofindustrie zijn het meest gebruiksintensief: per euro toegevoegde waarde onttrokken deze sectoren in 2010 het meeste grondwater.

Auteurs: Cor Graveland en Kees Baas

Plaats een reactie