Wat weet u van de kwaliteit van spoedzorg?

Patiëntenfederatie NPCF start woensdag 4 juli 2012 een meldactie over spoedeisende zorg. Wat weten mensen van de kwaliteit van spoedzorg? Is duidelijk waar men terecht kan met een acuut medisch probleem en maken mensen de juiste keuzes? Met de meldactie wil de NPCF in beeld brengen wat mensen weten en vinden van de spoedzorg in Nederland.

Wie een beroep wil doen op spoedzorg moet in die situatie eerst een keuze maken: contact opnemen met de huisarts of huisartsenpost, de spoedeisende hulp (SEH) van een ziekenhuis of 112 bellen.

Hoe maak je, als je spoedzorg nodig hebt of hebt gehad, deze keuze? Wat vindt u van de beschikbare informatie over de kwaliteit en het aanbod daarvan? Weet u bijvoorbeeld wat u van een SEH kunt verwachten?

“Met de meldactie vragen we mensen hoe zij die keuze maken en wat ze vinden van de beschikbare informatie over de kwaliteit en het aanbod van SEH’s,” licht NPCF-directeur Wilna Wind toe. “Sommige SEH’s bieden alle zorg die nodig is voor een patiënt met ernstig hersenletsel of een beroerte, maar bij sommige SEH’s kun je alleen terecht om een wond te laten hechten. Wij zijn benieuwd of mensen dat weten, en of ze wel eens op de verkeerde plek terecht zijn gekomen.”

De meldactie loopt tot 29 juli 2012.

– Ga naar de de vragenlijst. De resultaten worden over enkele weken bekendgemaakt.
– Zie ook de meldactiepagina Geef uw mening
– Zie ook het dossier Spoedeisende Zorg

Plaats een reactie