Wat verandert er voor je zorgverzekering in 2018?

Het Kabinet heeft intussen de wijzigingen aan de zorgverzekering voor 2018 bekendgemaakt. De geruchten over de stijgingen in het eigen risico blijken te kloppen, maar er zijn ook al weer stemmen die anders beweren. Wat er concreet wijzigt en wat dat voor jou betekent? De wetteksten moet je er niet op naslaan, wij leggen het graag en in begrijpbare taal voor je uit.

Stijgt het eigen risico of niet?

In 2017 bedroeg het eigen risico nog 385 euro. Voor het jaar 2018 bleek deze aanvankelijk te stijgen naar 400 euro. Het gaat om een automatische wijziging waarbij het eigen risico automatisch de stijgingen van de zorgkosten volgt.

Toch hoeft dat nog niet definitief het geval te zijn. Zo meldt ook informateur Gerrit Zalm. De formerende partijen VVD, VDA, D66 en ChristenUnie zullen immers trachten om dit aan de hand van een spoedprocedure terug te draaien. Die spoedprocedure zal tot gevolg hebben dat de ziektekostenpremies voor ons allen met ongeveer 10 euro zullen stijgen. Er wordt verwacht dat er begin oktober meer duidelijkheid zal zijn omtrent het al dan niet stijgen van het eigen risico.

Stijging van de jaarlijkse nominale premie

We haalden het al aan: de jaarlijkse nominale premie zal stijgen. Die nominale premie is het uitgangspunt waarmee de zorgverzekeraar later de definitieve premie zal vastleggen, conform zijn eigen formule. In 2017 bedroeg die nog 1290 euro. In 2018 zal deze sowieso met 6 euro per maand stijgen naar 1362 euro op jaarbasis. Dit is een stijging van 5,6%. Deze aangekondigde wijziging houdt nog geen rekening met de reeds aangehaalde spoedprocedure, waarbij de jaarlijkse nominale premie nog eens met 10 euro zal stijgen naar 1372 euro. Ook over die toename zal pas begin oktober meer duidelijkheid zijn.

Wat krijg je extra?

Gelukkig stijgt de nominale premie niet alleen, maar wordt de basisverzekering ook uitgebreid. In de praktijk gaat het om een uitbreiding van volgende zaken:

  • Uitbreiding tot het zittend ziekenvervoer in het geval van imuuntheraptie bij oncologische patiënten;
  • Uitbreiding tot 12 oefentherapeutische behandelingen in het geval van artrose aan de knie- of heupgewrichten;
  • Uitbreiding tot de verzorging van kinderen tot de volwassen leeftijd, indien dat noodzakelijk is ten gevolge van geneeskundige zorgen.

Definitieve cijfers kunnen we momenteel nog niet meegeven, maar het is alvast duidelijk dat ook de zorgtoeslag zal stijgen in 2018. Dit is een logisch gevolg van de toename van de kosten in zorgsector. Vooral alleenstaanden en meerpersoonshuishoudens zouden de zorgtoeslag gevoelig zien stijgen.

Wanneer de exacte cijfers medio november beschikbaar zijn, zullen wij daar uiteraard over berichten. Het ziet er naar uit dat, dit jaar zorgverzekering vergelijken ook weer interessante voordelen kan opleveren.

Plaats een reactie