Wat moet je zeggen om Nederlander te worden

Er zijn verschillende manieren om Nederlander te worden: automatisch bij geboorte, via optieprocedure of naturalisatie. Voor mensen die Nederlander worden via de optieprocedure of naturalisatie bestaat er sinds 2006 de Naturalisatiedag. Deze dag valt samen met de Koninkrijkdag op 15 december.

Naturalisatieceremonie
Gemeenten organiseren dan feestelijke naturalisatieceremonies, die in het teken staan van de betekenis van de Nederlandse nationaliteit. De naturalisatieceremonie is het laatste onderdeel van het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit. Voor mensen die Nederlander willen worden en 16 jaar of ouder zijn, is het verplicht om aan deze ceremonie deel te nemen.

Verklaring van verbondenheid
Iedereen die Nederlander wil worden moet bij de naturalisatieceremonie een verklaring van verbondenheid afleggen. Hiermee beloven ze de vrijheden en rechten die bij het Nederlanderschap horen, te respecteren en de plichten te vervullen. Het afleggen van deze verklaring is verplicht voor iedereen vanaf 16 jaar.

Twee versies
Er zijn 2 versies van de verklaring van verbondenheid. Een ieder mag zelf kiezen welke ze afleggen. Mensen die gelovig zijn zouden optie 1 kunnen kiezen en voor mensen die niet gelovig zijn is optie 2 wellicht geschikter.

Optie 1
“Ik zweer dat ik de grondwettelijke orde van het Koninkrijk der Nederlanden, haar vrijheden en rechten respecteer en zweer de plichten die het staatsburgerschap met zich meebrengt getrouw te vervullen.” Gevolgd door: “Zo waarlijk helpe mij God almachtig.”

Optie 2
“Ik beloof dat ik de grondwettelijke orde van het Koninkrijk der Nederlanden, haar vrijheden en rechten respecteer en zweer de plichten die het staatsburgerschap met zich meebrengt getrouw te vervullen.” Gevolgd door: “Dat verklaar en beloof ik.”

Na het afleggen van de verklaring van verbondeheid rijkt de gemeente het besluit van Nederlandschap uit en is de Nederlandse nationaliteit een officieel feit.

Meer informatie
Nederlander worden
Hoe verloopt de naturalisatieceremonie?
Verklaring van verbondenheid
Betrokkenheid loont (in de samenleving)

Plaats een reactie