Wat is een eetstoornis?

Iemand die aan een eetstoornis lijdt, is geobsedeerd door eten en de invloed van eten op het lichaam. Als deze personen honger hebben, eten ze niet of leggen ze zichzelf schadelijke en hele strikte regels op. Anderzijds eten andere personen in een opwelling weer grote hoeveelheden voedsel.

Bron van angst en spanning

Hoe dan ook is voedsel en eten voor iemand, die aan een eetstoornis lijdt, een voortdurende bron van angst en spanning. Vaak is de oorzaak van een eetstoornis een psychische. Deze personen hebben een negatief zelfbeeld qua uiterlijk of lichaamsgewicht, geen interesse in voedsel of gewoonweg angst. Ook omgevingsfactoren en erfelijke aanleg kunnen aan een eetstoornis ten grondslag liggen.

eetstoornis, vork, centimeter

Bekende eetstoornissen

  • Anorexia nervosa
  • Boulimia nervosa
  • Binge eating disorder of eetbuistoornis
  • ARFID Avoident Restrictive Food Intake Disorder
  • Orthorexia

Anorexia nervosa

Mensen met anorexia nervosa zijn heel mager maar hebben toch enorme angst om dik te worden en hongeren hun lichaam opzettelijk uit. Ze vermijden eten of eten zeer weinig tot niets om zo toch controle over hun gewicht te kunnen behouden.

De letterlijke vertaling van anorexia betekent het verlies van de eetlust ten gevolge van nerveuze oorzaken. Gemiddeld duurt anorexia zes tot jaar en de kans op terugval is groot.

Boulimia nervosa

Mensen met boulimia nervosa hebben zeer regelmatig vreetbuien. Tijdens zo’n eetbui wordt in korte tijd overmatig veel gegeten. Ook al heeft de persoon al lang geen honger meer, hij of zij blijft dooreten. Er is geen controle, geen rem meer, er kan niet worden gestopt met eten.

Kenmerkend aan Boulimia nervosa is de afwisseling tussen braken, eetbuien, laxeren, sporten en diëten. Dit gedrag wordt compensatiegedrag genoemd. Daardoor blijft het gewicht meestal hetzelfde.

Een specifieke oorzaak voor het ontstaan van deze eetstoornis is niet aan te wijzen, vaak is het een samenloop van verschillende omstandigheden, bijvoorbeeld verveling of eenzaamheid maar kan ook ontstaan na een periode van (te) weinig eten. De letterlijke vertaling van boulimia nervosa betekent honger als een rund hebben ten gevolge van een psychische oorzaak.

Binge eating disorder of eetbuistoornis

Deze eetstoornis lijkt op boulimia nervosa. Er is echter een groot verschil. Personen die aan binge eating disorder lijden, vertonen niet het zeer schadelijke, bovenstaande compensatiegedragen en zullen geen laxeermiddelen gebruiken of overgeven.

Deze personen lijden aan steeds terugkerende eetbuien en eten in korte tijd grote hoeveelheden voedsel. Ze hebben het gevoel dat ze de controle over hun eetgedrag verliezen. Binge betekent zoveel als eetbui.

eetstoornis, vorken

ARFID Avoident Restrictive Food Intake Disorder

Oftewel in gewoon Nederlands, vermijdende restrictieve voedselinname. Personen die aan deze eetstoornis lijden, vermijden vanwege een afkeer, slikangst of gebrek aan interesse voedsel met een bepaalde smaak, kleur of textuur.

Behalve dat dit lijdt tot gewichtsverlies, ontstaat er ook een tekort aan vitamines en bepaalde voedingsstoffen (mineralen).

Dit obsesieve gedrag leidt helaas ook tot beperking van sociale activiteiten, waardoor het moeilijk is om uit eten of op vakantie te gaan. Behalve gewichtsverlies, kunnen personen ook in gewicht toenemen vanwege ongezonde voeding.

Orthorexia

Hoewel deze eetstoornis niet officieel erkend is, willen we die hier toch benoemen. Personen met orthorexia willen enkel het allergezondste voedsel.

Ze gaan daardoor steeds selectiever eten en steeds meer voedingsmiddelen worden vermeden, in de veronderstelling dat die voedingsmiddelen niet gezond zouden zijn.

Ondervoeding ligt op de loer doordat een tekort aan noodzakelijke voedingsstoffen zoals vitamines, mineralen, eiwitten en vetzuren ontstaat.

Onderneem actie

Voor alle eetstoornissen geldt: het is belangrijk om te handelen, om actie te ondernemen. Neem contact op met de huisarts, die kan je desgewenst naar een eetstoornis kliniek of een afkickkliniek doorverwijzen.

Plaats een reactie