Wat is de positie van Chinezen in Nederland?

Het SCP-rapport ‘Chinese Nederlanders, van horeca naar hogeschool‘ geeft een omvattend beeld van de positie van Chinezen in Nederland. Onder mensen van Chinese herkomst die in Nederland wonen, is een grootschalig survey onderzoek uitgevoerd.

Voor een groot aantal onderwerpen wil Chinese Nederlanders antwoord geven op de vraag hoe de Chinese groep er in Nederland voor staat. Er is onder meer aandacht voor de positie in het onderwijs, op de arbeids- en de woningmarkt. Ook wordt een beeld gegeven van de beheersing van de Nederlandse taal, van de gezondheid, het interetnisch contact en de betrokkenheid bij zowel Nederland als de eigen herkomstgroep. Een belangrijke vraag betreft de vooruitgang van de tweede generatie Chinese Nederlanders ten opzichte van hun eerste generatie herkomstgenoten. Die is groot.

Chinese Nederlanders is uitgevoerd op verzoek van het ministerie van VROM/Directie Wonen, Wijken en Integratie, die momenteel onder het ministerie van BZK ressorteert.

Mérove Gijsberts werkt bij de onderzoeksgroep Educatie en Minderheden. Zij doet onderzoek naar de positie van niet-westerse migranten en hun kinderen en is redacteur van het periodiek verschijnende Jaarrapport Integratie.

Willem Huijnk studeerde sociologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In 2011 promoveerde hij aan de Universiteit Utrecht op een studie gericht op familiebanden en interetnische relaties. Hij is nu werkzaam bij de sectie Educatie en Minderheden.

Ria Vogels is cultureel antropoloog. Zij werkt bij de sectie Educatie en Minderheden. Eerder publiceerde zij over de maatschappelijke positie van Chinezen in Nederland.

Enkele conclusies uit de SCP-publicatie ‘Chinese Nederlanders’
– De Chinese groep is in omvang de vijfde grootste niet-westerse migrantengroep in Nederland. In de afgelopen tien jaar zijn veel Chinezen naar Nederland gekomen om te studeren.
– 43% van de werknemers met een Chinese achtergrond is werkzaam in de horeca, dit aandeel is lager dan in het verleden. Tweederde van de Chinese leerlingen volgt HAVO/VWO tegenover circa de helft van de autochtone leerlingen. 85% van de tweede generatie gaat door naar het hoger onderwijs, tegenover 59% van de autochtonen.
– De tweede generatie doet het goed op de arbeidsmarkt: zij zijn sterk vertegenwoordigd in de hoge functies en de werkloosheid is met net 5% laag.
Chinese Nederlanders van de eerste generatie hebben veel moeite met de Nederlandse taal en hebben relatief weinig contact met autochtonen. Van de tweede generatie heeft meer dan de helft een autochtone beste vriend.
– Een op de vijf huishoudens van Chinese herkomst valt in de laagste inkomenscategorie. Van de 45-65 jarigen heeft 15% een bijstandsuitkering.

Plaats een reactie