Wat is de meerwaarde van geïntegreerde eerstelijnszorg?

Welke aspecten van geïntegreerde eerstelijnszorg dragen bij aan goedkopere zorg bij gelijkblijvende kwaliteit van zorg en leven? Dat gaan het NIVEL, RIVM en Jan van Es Instituut onderzoeken. Het onderzoek is uniek omdat kosten, effecten en kwaliteit van zorg en leven op integrale wijze worden vergeleken op nationaal niveau.

Versterkte eerste lijn leidt tot betere resultaten
De verwachtingen rond de eerstelijnsgezondheidszorg zijn hoog gespannen wanneer het gaat over een beter beheersbare en kosteneffectievere gezondheidszorg. Het vermoeden is dat een sterkere organisatie in de eerste lijn goed is voor de gehele gezondheidszorg. Landelijke overheid en zorgverzekeraars hebben een stimulerend beleid gevoerd om de organisatie van de eerste lijn te versterken. Met deze versterking van de eerste lijn is ook de roep om het bewijs dat een versterkte, meer geïntegreerde eerste lijn tot betere resultaten leidt steeds luider.

Succesfactoren
Het onderzoek moet inzicht opleveren in de factoren waarmee effectiviteit en doelmatigheid kan worden beïnvloed. De werkzame ingrediënten in samenwerking worden opgespoord. Met deze informatie kunnen zorgverzekeraars hun zorginkoopbeleid valideren. Zorgorganisaties en adviseurs krijgen betere handvatten om prioriteiten in organisatieontwikkeling te bepalen.

Begeleidingscommissie
Het onderzoek wordt gezamenlijk gefinancierd door ZonMw, Zorgverzekeraars Nederland en het netwerk van Regionale Ondersteunings Structuren. Een wetenschappelijke begeleidingscommissie ondersteunt bij de monitoring van het onderzoek. De begeleidingscommissie bestaat uit Wil van den Bosch, Ronald van Breugel, Erik Schut en Niek de Wit.

Meer informatie
Project ‘Nationaal onderzoek naar de meerwaarde van de geïntegreerde eerste lijn’

Plaats een reactie