Wat eten inwoners van de Randstad?

VUmc-onderzoekers gaan de gezondheid, eetgewoonten en leefstijl van bewoners van 12 buurten in de Randstad in kaart brengen. Hiermee proberen zij te achterhalen waarom in sommige buurten veel vaker overgewicht voorkomt dan in andere wijken. Zijn er daar meer snackbars? Ontbreekt er een sportschool? Als er hierover meer bekend is, kan er actie worden ondernomen om hier iets aan te doen.

Er bestaan grote verschillen tussen de gezondheid van Nederlanders. Sommige mensen houden hun hele leven een gezond gewicht. Maar steeds méér mensen hebben overgewicht – ze zijn te dik. Om daar wat aan te doen, is het belangrijk om te begrijpen waarom sommige mensen wel en andere geen overgewicht krijgen.

SPOTLIGHT

Het blijkt dat overgewicht in sommige buurten en wijken veel vaker voorkomt dan in andere buurten. Dat zou bijvoorbeeld kunnen komen doordat er in bepaalde wijken een groot aanbod van fastfood is, of omdat er weinig goede fietspaden zijn. Om er achter te komen wat de invloed van de buurt op de leefstijl en de gezondheid van de inwoners is, is VUmc dit Spotlight-onderzoek gestart. In vier andere Europese landen – Hongarije, Engeland, Frankrijk en België – is eenzelfde onderzoek opgezet.

De bewoners van 12 buurten in de Randstad ontvangen de komende weken een uitnodigingsbrief met de vraag een online vragenlijst in te vullen. De vragenlijst gaat over de buurt, over eetgewoonten, over bewegen en gezondheid. Deze buurten zijn willekeurig uitgekozen. Samen vormen ze een goede dwarsdoorsnede van buurten in de Randstad.

De onderzoekers van het EMGO+-instituut hebben een aantal bekende Nederlanders, zoals de burgemeesters van Amsterdam en Rotterdam en sportverslaggever Jack van Gelder, gevraagd het project te steunen. Op deze manier hopen zij dat er zoveel mogelijk bewoners meedoen. Zo zegt ook Wouter Bos (voorzitter raad van bestuur VUmc): “Overgewicht en extreem overgewicht is één van de grootste bedreigingen voor de gezondheid in onze tijd. Wij willen weten hoe we dit probleem kunnen helpen voorkomen. En daar hebben we uw hulp voor nodig. Help ons door deze vragenlijst in te vullen.”

Het Spotlight-onderzoek loopt in de volgende buurten:
Oud Hoograven-Noord (Utrecht), Bilthoven-Noord (Bilthoven), Hoge Dennen (Zeist), Oosterparkbuurt (Amsterdam), Willis (Zaanstad), Kostverloren (Amstelveen), Achter Het Raadhuis (Pijnacker), Duivenvoorde (Leidschendam), Groenoord-Noord (Schiedam), Laakkwartier-Oost (Den Haag), Oud-Scheveningen (Den Haag) en Oostvoorne (Westvoorne). Wie de vragenlijst invult, maakt ook kans op een fiets of een VVV-bon.

Meer informatie
Spotlight-onderzoek
– E-mailadres: spotlight@vumc.nl