Na een ongeval moet u veel zaken regelen, waardoor het antwoord op bovenstaande vraag u slecht uit kan komen. Maar het is zaak zo snel mogelijk contact op te nemen met een letselschade advocatenkantoor.

Een letselschade advocaat, die is vast heel duur

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, is de hulp van een letselschade advocaat bijna altijd gratis. Of ja, gratis. Zodra vastgesteld is dat u letselschade heeft opgelopen door toedoen van een ander, draait u er in ieder geval niet voor op. Sterker nog, het inwinnen van het advies van zo’n specialist kan het opdraaien voor enorme kosten voorkomen. Een letselschade advocaat vertelt u precies wat u moet weten en vooral wat u moet doen na een incident en in de daaropvolgende periode.

Door bijvoorbeeld na te laten uw schade te documenteren en de kosten die u, direct of indirect door het incident, maakt niet vast te leggen, kunt u grote geldbedragen mislopen. Een letselschade specialist behoedt u voor zulke dingen.

letselschade berekenen

Wat valt eigenlijk onder letselschade?

Alle schade, zowel materieel als immaterieel, mentaal en fysiek, die iemand opdoet door een ongeval of misdrijf is letselschade. Materiële en fysieke schade zijn relatief eenvoudig vast te stellen bij de slachtoffers, maar men kan nog jaren na een incident met de gevolgen kampen en daardoor kosten maken of geld mislopen.

Als iemand na een ongeluk een trauma en angststoornis overhoudt, dan ontstaan er bijvoorbeeld therapiekosten. Wellicht wordt de carrière dermate door de stoornis beïnvloed dat de persoon in kwestie geen promotie maakt of zijn of haar baan verliest. Het berekenen van de letselschade is in zo’n geval een complexe taak.

Letselschadeadvocaat inschakelen

Nadat u slachtoffer bent geworden van een ongeval of misdrijf is het natuurlijk belangrijk dat u de nodige rust neemt om te herstellen. Niemand wil op zo’n moment denken aan de financiële gevolgen en de juridische kant van het verhaal.

Toch is het contacteren van een letselschade advocaat een van de eerste dingen die u moet doen. Zo’n jurist begeleidt u door het gehele traject, waardoor u zich volledig op uw herstel kunt richten.

conflict verzekeraar tegenpartij

Waarom is een schade-expert ook nodig als de tegenpartij een gul bod doet?

Het komt dikwijls voor dat de verzekeraar van de tegenpartij na een ongeval een geldsom wil betalen voor de geleden schade. U overziet in zo’n geval niet de mogelijke kosten die u als gevolg van het incident op zal doen. Die kunnen reiken van de reiskosten van en naar het ziekenhuis tot aan verschillende vormen van therapie.

Een expert weet het verschil tussen een riant bod en een afkoopsom, en behoedt u voor fouten.