Wanneer handelen we impulsief en wanneer doordacht?

Op 2 september 2011 verschijnt het nieuwe Handbook of Theories of Social Psychology, geredigeerd door de hoogleraren sociale psychologie Paul van Lange (Vrije Universiteit Amsterdam), Arie Kruglanski (University of Maryland) en Tory Higgins (Columbia University).

Wanneer handelen we impulsief en wanneer doordacht? Zijn mensen van nature gericht op eigenbelang? Hoe reageren mensen op onrechtvaardigheid? Wat is cognitieve dissonantie? Dit soort vragen staan centraal in het handboek.

Het handboek geeft een overzicht van 51 gevestigde theorieën in de sociale psychologie. Het laat zien hoe sociaalpsychologische theorieën ontstaan, hoe ze zich ontwikkelen en welke invloed ze hebben op de psychologie als geheel. De hoofdstukken geven inzicht in maatschappelijke problemen en bieden ideeën voor concrete oplossingen. Aan het handboek werkten 79 sociaal psychologen van over de hele wereld mee.

Paul van Lange: “De sociale psychologie geeft inzicht in wat de sociale invloeden op onze leefwereld zijn. Die leefwereld bestaat uit ons denken, onze gevoelens en ons gedrag. De theorieën laten zien welk belang dit heeft voor vragen over zelfbeeld, relaties, organisaties, gezondheid, milieu, cultuur en verschillen tussen mannen en vrouwen. Het handboek maakt inzichtelijk dat er de afgelopen jaren grote vooruitgang is geboekt in de sociale psychologie.”

Het handboek bestaat niet uit een opsomming van wetenschappelijke feiten, maar geeft inzicht in de wetenschappelijke theorieën over de mens als sociaal wezen. Paul van Lange: “Het gaat vooral over creatieve en veelal herkenbare inzichten en principes van sociaal gedrag, die de tand des tijds hebben weten te doorstaan in de psychologie, in aangrenzende disciplines en in belangrijke toepassingen van de psychologie.”

Plaats een reactie