Wandelplatform wordt Wandelnet

Vanaf 18 juli 2011 heeft het Wandelplatform een nieuwe naam: Wandelnet. Dat was al de naam van de website, www.wandelnet.nl, maar is nu ook de naam van de hele organisatie. Aansluitend op de naamsverandering krijgt Wandelnet een nieuwe huisstijl.

Stichting Wandelplatform-LAW introduceert nieuwe naam en huisstijl

Fris en stevig. Zo karakteriseert directeur Anja van Kooten Niekerk de nieuwe naam en vormgeving. De website van het Wandelplatform-LAW heette al wandelnet.nl. Een naam die goed klinkt en bekendheid heeft. Het woord ‘net’ verwijst naar een netwerk, de samenwerking met twaalf aangesloten organisaties, en naar het netwerk van wandelpaden in Nederland. Een mooie dubbele betekenis dus.

Wandelnet voert de nieuwe naam en huisstijl in om de naamsbekendheid te vergroten en de organisatie zichtbaarder te maken. De twaalf organisaties die zijn aangesloten bij Wandelnet steunen de wijziging. De nieuwe huisstijl kwam tot stand in samenwerking met ontwerpbureau ‘Concreet geeft vorm’.

Wandelnet treedt op als belangenbehartiger voor de wandelaar naar de overheid en verzorgt de landelijke wandelroutestructuur in alle provincies. De organisatie is merkhouder van het wit-rode® en geel-rode® beeldmerk, herkenningsteken voor Lange-Afstand-Wandelpaden® en Streekpaden®. Wandelnet werkt aan een fijnmazige wandelinfrastructuur met wandelroutes en aan kennis over wandelen.

Binnen Wandelnet wordt samengewerkt met de organisaties Nivon, ANWB, NWB, KNBLO, Scouting Nederland, Veilig Verkeer Nederland, TeVoet, Vrienden van de Voetveren, NTKC, Stayokay, NKBV en Op Lemen Voeten.

Plaats een reactie