Wandelaars, fietsers en ruiters slaan handen ineen

Een kwalitatief hoogwaardig landschap, met een veilig netwerk van wegen en paden en daarbinnen aantrekkelijke routes en goede voorzieningen. Dat is in het belang van zowel wandelaars, fietsers als de recreatieve paardensporters.

Vandaar dat Stichting Wandelnet, Stichting Landelijk Fietsplatform en de KNHS (Koninklijke Hippische Sportfederatie) het komende jaar nauwer gaan samenwerken.

Directeur Landelijk Fietsplatform Eric Nijland, directeur Wandelnet Anja van Kooten Niekerk en Algemeen Directeur KNHS John Bierling (v.l.n.r.) hebben zojuist een intentieverklaring ondertekend

Intentieverklaring
De drie partijen gaan het komende jaar onderzoeken of zij de belangen van wandelaars, fietsers en recreatieve paardensporters gezamenlijk kunnen behartigen en op welke wijze dat het beste kan gebeuren. Daartoe tekenden de recteuren van de drie organisaties op 5 april een intentieverklaring.

De achterban van hun organisaties maakt veel gebruik van de openbare ruimte voor bewegen en sporten. Zij staan voor circa 710 miljoen wandelingen, 205 miljoen fietstochten en 17 miljoen buitenritten per jaar. Het gemeenschappelijke doel van de drie partijen is om die activiteiten te stimuleren en te faciliteren.

Samenhangend netwerk
Om dat doel te bereiken is een kwalitatief hoogwaardig landschap nodig, dat beleefbaar en toegankelijk is. Wandelnet, Fietsplatform en KNHS zetten zich daarom in voor een samenhangend, goed en veilig functionerend netwerk van wegen en paden voor langzaam recreatief en utilitair verkeer. Binnen dat netwerk moeten wandelaars, fietsers, ruiters en menners aantrekkelijke routes af kunnen leggen en goede voorzieningen aantreffen. Deze belangen komen vaak onvoldoende in beeld bij nieuw beleid en nieuwe plannen van de overheid of natuur- en bosbeheerders. Een krachtig gezamenlijk geluid is nodig om die belangen goed te kunnen behartigen.

Bestaande samenwerking
Wandelnet, Fietsplatform en KNHS houden elkaar het komend jaar goed op de hoogte van ontwikkelingen en eigen activiteiten op het gebied van belangenbehartiging. Waar mogelijk en wenselijk zullen zij daarbij gezamenlijk optrekken.

Daarnaast zetten zij de al bestaande samenwerking op het gebied van toegankelijkheid voort, zoals bij:
– de gezamenlijke advisering aan ProRail over de voorgenomen sluiting van overwegen
– het bevorderen van de toegankelijkheid van bestaande en toekomstige ecoducten
– het beperken van de barrièrevorming door en rondom N-wegen.

Plaats een reactie