Wajongers in dienst nemen

Bijna één op de tien werkgevers (9%) die nog geen jonggehandicapte in dienst heeft, is van plan het komend jaar een Wajonger aan te nemen. Als zij dit ook doen, dan stijgt het aandeel werkgevers met Wajongers in dienst van 4% naar 13%. Dit blijkt uit de Wajongmonitor 2010 van het UWV die de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. In 2009 steeg het aantal werkgevers met een Wajonger in dienst van 13.300 naar 14.500 (3,8% naar 4,2%).

Staatssecretaris De Krom: “Het blijkt dat werkgevers die al Wajongers in dienst hebben, een realistischer beeld hebben van wat Wajongers kunnen en daarom er ook meer in dienst hebben. De cijfers uit deze monitor zijn op dat punt echt bemoedigend. Tegelijk vind ik dat het aantal bedrijven met mensen met een beperking in dienst sneller moet stijgen. Ik doe dan ook een beroep op andere werkgevers om mensen met een handicap in dienst te nemen. Ook uit deze monitor blijkt dat veel Wajongers in potentie kunnen werken. Wij hoeven hen niet af te schrijven met een uitkering.”

Uit de cijfers van het UWV blijkt dat het totaal aantal aanvragen Wajong vorig jaar iets is gestegen. Wanneer echter de aanvragen voor de nieuwe Wajong (2010) worden vergeleken met die van de oude Wajong (uit 2009), dan blijkt dat het aantal aanvragen in de nieuwe Wajong lager ligt. Het UWV wijst meer aanvragen af in de nieuwe Wajong (40%) dan in de oude Wajong (33%). Het UWV verwacht voor 2011 daarom een lager aantal nieuwe mensen in de Wajong dan in 2010. Toen verstrekte het UWV 17.800 nieuwe Wajonguitkeringen, iets meer dan in 2009, toen het er 17.600 waren. Of de dalende trend in aanvragen alleen door de nieuwe Wajong komt is nog niet te zeggen, maar het UWV constateert wel een trendbreuk.

Het kabinet heeft de Tweede Kamer informatie toegezegd om de nieuwe Wajong te kunnen evalueren. Het UWV – dat de beoordelingen doet, de begeleiding en re-intergratie van Wajongers en de uitkeringen verstrekt – heeft daarom met SZW een Wajongmonitor opgezet. Dit rapport is de tweede monitor die wordt gepubliceerd en gaat over heel 2010.

Plaats een reactie