Wageningen University benoemt hoogleraren Seafood en Klimaatdynamica

Wageningen University, onderdeel van Wageningen UR, heeft per 1 juni twee buitengewoon hoogleraren benoemd. Dr.ir. W. Hazeleger gaat de nieuwe leerstoel Klimaatdynamica bekleden en dr. J.B. Luten wordt hoogleraar Seafood, eveneens een nieuwe leerstoel.

Seafood
Prof. Luten zal zich binnen zijn leeropdracht richten op de samenhang tussen het voedingsdieet van vissen enerzijds en anderzijds de voedings- en sensorische eigenschappen (smaak en geur) van vis als gezond voedsel voor de mens. Het gaat daarbij om de productie van vis, in het bijzonder via aquacultuur, die aansluit bij de consumentenvoorkeur voor verse en voedzame vis van hoge kwaliteit en het innovatieve, consumentgerichte onderzoek daaromtrent.

De leerstoel Seafood wordt gefinancierd door IMARES, het instituut voor marien ecologisch onderzoek van Wageningen UR, en is ondergebracht bij de leerstoelgroep Productontwerpen en kwaliteitskunde van Wageningen University.

Joop Luten (Utrecht, 1948) studeerde in 1973 in Utrecht af in de analytische en levensmiddelenchemie. Hij promoveerde daar in 1977. Hij is thans European Business Developer bij Nofima (het Noorse instituut voor voedsel, visserij- en aquacultuuronderzoek) in Tromsø, Noorwegen. Daarnaast werkt hij bij IMARES in IJmuiden. Hij is verder onder meer lid van het management team van WEFTA (een Europese organisatie van vistechnologische onderzoeksinstituten) en vice-president van SEAFOOD plus Research Platform.

Klimaatdynamica

Prof. Hazeleger zal zich in het onderzoek en onderwijs richten op het bestuderen van processen die de stromingen in de atmosfeer en oceaan op aarde bepalen. Hierbij komt ook de verandering door natuurlijke en menselijke invloeden aan bod. Speciale aandacht wordt gegeven aan beter begrip van de relatie tussen kleinschalige fysische en biogeochemische processen en de grootschalige circulatie, en de invloed van klimaatverandering op de leefomgeving van de mens. Hij maakt daarvoor gebruik van klimaatmodellen.

Het onderzoek en onderwijs van Prof. Hazeleger vindt plaats in samenwerking met de leerstoelgroepen Meteorologie en Luchtkwaliteit en Aardsysteemkunde en Klimaatverandering. De buitengewone leerstoel Klimaatdynamica wordt gefinancierd door het KNMI.

Wilco Hazeleger (Barneveld, 1971) studeerde in 1994 cum laude af in Wageningen in de meteorologie. Hij promoveerde in 1999 in Utrecht in de fysische oceanografie. Sinds 2006 geeft hij leiding aan de afdeling Mondiaal Klimaat van het KNMI. Hij is onder meer voorzitter van een Europees consortium voor klimaatmodelleurs en lid van de Global Change Commissie van de KNAW.

Plaats een reactie