Waarschuwingen ouders maken kinderen angstiger

Angst bij kinderen en de manier waarop kinderen angst gerelateerde informatie verwerken kan worden beïnvloed door verbale feedback van de ouders. Dat stelt Danielle Remmerswaal in haar proefschrift ‘The Development of Anxiety and Anxiety-Related Cognitive Biases in Children’.

Angstige kinderen kunnen bovendien in een negatieve spiraal terechtkomen waarin angst en informatieverwerking elkaar versterken. Zij onderzocht kinderen tussen 7 en 12 jaar. Remmerswaal promoveert vrijdag 13 september 2013 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Angststoornissen komen veel voor bij jongeren en kunnen zowel op de korte als lange termijn negatieve gevolgen op het leven van het kind hebben. Een beter inzicht in de mechanismen van angst bij kinderen kan een belangrijke bijdrage leveren aan de preventie en behandeling van angststoornissen in de kindertijd.

Ontstaan angst bij kinderen
Omdat het vaak voorkomt en gezien de ernstige, vaak chronische consequenties van angststoornissen in de kindertijd is er in de afgelopen decennia steeds meer onderzoek gedaan naar de mechanismen die een rol spelen bij het ontstaan van pathologische angst. Gedacht wordt dat familie-invloeden van groot belang zijn bij de ontwikkeling van abnormale angst bij kinderen. In een aantal studies werd onder ecologisch valide omstandigheden aangetoond dat verbale informatie een rol speelt bij de overdracht van angst van de ouder op het kind. Meer specifiek werd gevonden dat angstige ouders negatieve informatie doorgeven aan hun kinderen in het geval van een potentieel dreigende situatie en dat negatieve verbale informatie afkomstig van de ouder invloed heeft op angstniveau en angstig gedrag bij het kind.

Wederkerige relatie
Er is veel bewijs dat cognitieve biases geassocieerd zijn met angst bij kinderen. Cognitieve theorieën stellen dat angstige personen vooral op dreigende informatie letten en alledaagse situaties als meer bedreigend interpreteren. Deze verstoorde informatieverwerking zou er vervolgens voor zorgen dat de angst toeneemt. De resultaten van het onderzoek naar de exacte relatie tussen angst en cognitieve biases lieten zien dat er een natuurlijk proces is waarbij cognitieve biases en angst met elkaar interacteren. Dit suggereert dat angstige kinderen in een zichzelf versterkende negatieve spiraal van cognitie en angst terecht kunnen komen.

De rol van ouders in de ontwikkeling van cognitieve biases in kinderen
Omdat cognitieve biases betrokken zijn bij de ontwikkeling van angst is het van belang om te onderzoeken hoe een cognitieve bias ontstaat bij kinderen. De studies in dit proefschrift met betrekking tot de rol van ouders in de ontwikkeling van cognitieve biases in het kind laten zien dat kinderen een cognitieve bias kunnen ontwikkelen door dreigende informatie van hun ouders te ontvangen of door getraind te worden door hun ouders om situaties op een dreigende manier te benaderen. Ook komt naar voren dat ouders op deze manier hun eigen cognitieve biases over kunnen dragen op hun kinderen.

Plaats een reactie