Waarschuwing voor gevaren van brandgel in fonduesets en sfeerhaarden

De Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) en de Brandwonden Stichting waarschuwen consumenten voor de gevaren van het gebruik van brandgel in fonduesets en sfeerhaarden. Multidisciplinaire brandwondenteams waaronder plastisch chirurgen constateren een groot aantal ongelukken. Ziekenhuizen worden geconfronteerd met veel slachtoffers met ernstige brandwonden als gevolg van ontploffende gelpotten of ongelukken na ondeskundig gebruik. De verwachting is dat er tijdens de komende feestdagen en wintermaanden een toenemend aantal slachtoffers zal vallen.

Een ongeval met brandpasta of brandgel gebeurt vooral door onzorgvuldig gebruik en kan derdegraads brandwonden veroorzaken. Het gevolg; de patiënt verblijft langdurig in een brandwondencentrum en kan aan het ongeval zeer ernstige littekens overhouden. Vervolgens wacht een lang traject van plastische reconstructie. Bij brandwondenpatiënten worden door een multidisciplinair team van onder andere (plastisch) chirurgen, anesthesisten en internisten herhaalde huidtransplantaties uitgevoerd om de huid te genezen. Ongeveer 20 patiënten worden jaarlijks opgenomen in brandwondencentra ten gevolge van ongelukken met brandgel.

Brandgel is een product dat in principe kan helpen om snel en veilig vuur te maken. De consument gebruikt brandgel vaak omdat hij spiritus te gevaarlijk vindt. Indien er voorzichtig en zorgvuldig mee wordt omgegaan lijkt het een veilig product te zijn. Dit schijngevoel van veiligheid leidt echter vaak juist tot ongelukken. “Men leest de gebruiksaanwijzing van het product niet en is meer bezig met de sfeer van het product dan met het veilig gebruik ervan,” aldus plastisch chirurg Paul van Zuijlen van het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk. Brandgel is een verdikte vorm van spiritus, waarvan ook de damp brandbaar is. Bij hoge temperaturen kan er een gas ontstaan in de gelpot dat al bij een enkele vonk explodeert. “Alleen al het bijvullen kan fataal zijn. Het onzichtbare gas ontsnapt dan gemakkelijk uit de fles, een vlam in de gelpot die toch nog niet gedoofd was. Kortom, levensgevaarlijk”.

De Brandwonden Stichting onderkent het probleem. De Brandwonden Stichting en de NVPC raden consumenten derhalve aan brandgel alleen volgens de gebruiksaanwijzing op een verantwoorde wijze te gebruiken. Belangrijk daarbij is het product op een koele plaats te bewaren en alleen bij te vullen en opnieuw aan te steken indien de gelpot geheel is afgekoeld. De brandgel mag nooit dichtbij open vuur of een warmtebron worden geplaatst, omdat hierdoor gasvorming optreedt. Speciale aandacht moet er zijn voor kinderen. Vanuit hun nieuwsgierigheid staan kinderen vaak te dicht bij gevaarlijke situaties. Ze lopen hierdoor meer risico om slachtoffer te worden als omstander van de ongevalsituatie. De Brandwonden Stichting adviseert met klem kinderen ten alle tijden uit de buurt te houden van deze producten.

Plaats een reactie