Waarborgzegel voor fixatievrije zorginstellingen

Over enkele maanden is het zover; eind 2011 moeten in de verpleeg- en verzorgingshuizen de onrustbanden verbannen zijn en alle andere vrijheidsbeperkende maatregelen fors verminderd. Dat spraken de branche-, beroeps- en cliëntenorganisaties en de Inspectie voor de Gezondheidszorg af op 18 november 2008 in deintentieverklaring Zorg voor Vrijheid.

‘Terugdringen vrijheidsbeperking kán en moet!’

Waarborgzegel fixatievrije zorginstelling
Verpleeg- en verzorgingshuizen en kleinschalige woonvormen die dit doel bereikt hebben, kunnen dat aan hun cliënten en andere belanghebbenden laten zien met het ‘Waarborgzegel Fixatievrije zorginstelling’. Zij worden dan geregistreerd op de openbare registratielijst van Fixatievrije zorginstellingen en ontvangen het beeldmerk van het waarborgzegel voor hun eigen website en drukwerk. Er is ook een deurplaquette beschikbaar.

Kern van het waarborgzegel
De kern van het waarborgzegel is: Niet vastbinden én de grootstmogelijke terughoudendheid met antipsychotica. Wat wel? Zorgverlening volgens de ‘Richtlijn Preventie van valincidenten bij ouderen’ (2004)’ van het CBO en de ‘Richtlijn Probleemgedrag, met herziene medicatieparagraaf 2008’ van Verenso. Met een driesterrensysteem kunnen zorginstellingen aangeven hoe ver zij hiermee zijn.

Huidige lijst ‘Bandenvrije zorginstellingen’
Sinds 2009 kunnen (afdelingen van) verpleeg- en verzorgingshuizen zich laten registreren op de lijst ‘Bandenvrije zorginstellingen’. Op deze lijst zijn vanaf heden geen nieuwe inschrijvingen mogelijk. De huizen en afdelingen op de bestaande lijst ontvangen volgende week een brief over het waarborgzegel. Op den duur zal de registratie van Bandenvrije zorginstellingen volledig plaats maken voor de registratielijst van Fixatievrije zorginstellingen met het waarborgzegel.

Het ‘Waarborgzegel Fixatievrije zorginstelling’ is een initiatief van IDé in samenwerking met haar expertiseteam non-fixatie van vooraanstaande wetenschappers, zorgprofessionals en zorgmanagers.

Het waarborgzegel werd financieel mogelijk gemaakt door Fonds Sluyterman van Loo en Stichting RCOAK.

Plaats een reactie