Besluit VWS zet Landelijke Meldkamer op nieuwe koers

De Landelijke Meldkamer Ambulance Zorg (LMAZ), in 2006 opgericht en gefinancierd door het Ministerie van VWS, staat voor een nieuwe uitdaging. Met de invoering van de nieuwe Wet Ambulancezorg op 1 januari 2011 ziet het ministerie geen noodzaak meer om een eigen meldkamer in stand te houden. Daarmee zou een onmisbare aanvulling en ondersteuning op de capaciteit van reguliere zorgverleners wegvallen.

De Landelijke Meldkamer Ambulance Zorg ondersteunt de regionale meldkamers, GHOR organisaties en andere partijen in de acute zorg met zorg- en opschalingsdiensten. De LMAZ levert daarmee letterlijk ‘onbegrensde zorg’. Na de invoering van de Wet Ambulancezorg staat de LMAZ door het besluit van VWS voor de uitdaging een andere koers te gaan varen.

De dienstverlening van de LMAZ heeft zich de afgelopen jaren breder uitgestrekt dan alleen de ambulancezorg: inmiddels biedt de LMAZ een centraal loket voor zorgvragen, onder meer ten behoeve van landelijk opererende politie- en justitiediensten. Verder beheert de LMAZ informatiesystemen zoals Octopus. Al deze taken verdienen een voortzetting van deze landelijke voorziening.

De LMAZ werkt daarom op dit moment aan het transformeren van de organisatie naar een Landelijke Meldkamer Acute Zorg. De LMAZ zal ook in deze nieuwe vorm de samenwerking zoeken met partijen in het veld. Onveranderd kunnen de 24 regionale meldkamers ambulancezorg en de GHOR regio’s gebruik blijven maken van de diensten van de LMAZ om daarmee de volledige verantwoordelijkheid voor alle taken rond opschaling en continuïteit te waarborgen. Naar verwachting zal de borging van de nieuwe organisatievorm van de LMAZ in de loop van 2011 een feit zijn.

Plaats een reactie