VWS doet logopedie in de uitverkoop

Sinds bekend werd dat het ministerie van VWS 6 miljoen euro wil bezuinigen op logopedie, heeft de NVLF, de beroepsvereniging van logopedisten, geen goed woord over voor het bezuinigingsbeleid van minister Edith Schippers.

“De groei van logopedische zorg is het gevolg van het eigen beleid van deze minister om de basiszorg dichter bij huis te leveren in plaats van in duurdere ziekenhuizen en instellingen. Logopedie die gedekt is via de basisverzekering kampt daarnaast met zwaardere patiënten: kinderen die voorheen binnen het speciaal onderwijs werden geholpen, stromen nu de praktijken binnen. Geldtekort bij VWS dwingt logopedisten tot uitverkoop, terwijl hun zorg in kwaliteit en onbetaalde tijd is toegenomen”, aldus NVLF-voorzitter Theo de Koning. De NVLF heeft de minister laten weten op korte termijn over deze situatie in gesprek te willen.

De bezuiniging is volgens het ministerie van VWS nodig omdat er de afgelopen jaren meer gebruik van logopedie is gemaakt dan begroot. Volgens de NVLF is het niet terecht om de logopedisten te straffen voor kosten die in het verleden op een ander bord lagen. Theo de Koning: “We bieden in de praktijken kwaliteitszorg aan zowel ouderen die getroffen zijn door een beroerte, als aan kinderen die door ernstige taalspraakproblemen aangewezen zijn op intensieve zorg. Deze patiëntengroepen kunnen nu nog terecht bij de logopedist dicht in de buurt. Door de maatregel van de minister dreigt het gevaar van ontslag en sluiting van praktijken, dus verlies van expertise.

Op langere termijn zullen de kosten vele malen hoger zijn dan de korte termijnopbrengst die VWS nu inboekt. Patiënten zullen dan noodgedwongen langer een beroep moeten doen op het ziekenhuis/verpleegtehuis of zitten onbehandeld thuis omdat er geen budget is. Als land dat internationaal bekend staat als een van de landen met de beste logopedische zorg, gaat het voor Nederland bergafwaarts door verkeerde politieke keuzes. Vorig jaar moesten alleen de patiënten het ontgelden als de invoering van 10 euro eigen bijdrage was doorgegaan, nu zijn dus de patiënt en de zorgverlener de dupe. Op het moment dat de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) een onderzoek doet naar de tarieven logopedie, die juist te laag zijn, dwingt de minister ons om 6 % extra in te leveren.”

Al jaren wijst de NVLF op de gevolgen van de verschuivingen in de zorg en heeft het ministerie van VWS niet gereageerd op de signalen. Theo de Koning: “Sinds de marktwerking in de zorg is geïntroduceerd, zien we een toename van zorgverleners die logopedie aanbieden ten laste van de basisverzekering. Deze ontwikkeling is goed voor patiënten omdat ze sneller naar huis kunnen of waardoor opname in een verpleeghuis kan worden uitgesteld.

Dit beleid vindt VWS nu opeens blijkbaar niet meer van waarde, want de logopedisten, verantwoordelijk voor deze zorg, moeten het maar met 6 miljoen minder stellen. Hetzelfde zegt deze minister tegen kinderen die extra steun nodig hebben bij hun taal- en spraakontwikkeling. Een op de tien kinderen heeft logopedie nodig om zonder taalachterstand in te stromen in het basisonderwijs. Als deze bezuiniging doorgaat wordt de logopedie uitgehold.”

Plaats een reactie