VWA trof in 2009 onveilige kampeergastoestellen aan

De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) onderzoekt sinds een aantal jaar de veiligheid van kampeergastoestellen. Het toezicht richt zich met name op gastoestellen die werken op prikblikjes en gasbarbecues. In het verleden werden bij die toestellen veel tekortkomingen aangetroffen. Ook onderzoek uit 2009 toont aan dat nog veel van deze toestellen niet aan de eisen voldoen.

Tekortkomingen
In 2009 werden 25, op prikblikjes werkende gastoestellen onderzocht. Dit waren kooktoestellen en enkele gaslampen. 13 daarvan bleken technische tekortkomingen te hebben. Dit betreft bijvoorbeeld een gaslekkage, wat kan leiden tot brand of explosiegevaar. Een andere geconstateerde tekortkoming is een verkeerde constructie waardoor gevaar op koolmonoxide ontstaat. Slechts bij 1 toestel was het opschrift en/of de gebruiksaanwijzing in orde. Van de 6 onderzochte gasbarbecues vertoonden er 4 technische tekortkomingen. Ook bij deze productgroep was slechts van 1 toestel het opschift en/of de gebruiksaanwijzing in orde.

Verkoop gestaakt
In alle gevallen waarbij tekortkomingen werden geconstateerd, heeft de VWA passende maatregelen genomen. Van 1 gasbarbecue was de kans op een gevaarlijke situatie aanleiding het product bij consumenten terug te laten halen via een publiekswaarschuwing. Van de overige producten met technische tekortkomingen is de verkoop gestaakt. Bovendien zijn met de ondernemer afspraken gemaakt over verbeteringen.

VWA onderzoekt opnieuw in 2010
De VWA zag in 2009, ondanks eerder handhavend optreden, weinig verbetering in de veiligheid van gastoestellen voor op de camping. Ook komend kampeerseizoen neemt de VWA daarom weer monsters om te onderzoeken hoe de veiligheidssituatie in 2010 is en of de genomen maatregelen hebben geleid tot meer veilige toestellen.

Waar kunnen consumenten op letten?

Consumenten kunnen zelf ook op een aantal punten letten om ongevallen met gastoestellen op de camping te voorkomen.

– Vermijd zo veel mogelijk gebruik in een afgesloten tent, vooral wanneer deze nat is in verband met mogelijke koolmonoxidevorming.
– Check het toestel regelmatig op roest en corrosie. Hierdoor kan gaslekkage optreden of onvolledige verbranding.
– Zorg altijd dat het toestel op een vlakke ondergrond of een stabiele tafel staat. Omvallen kan brand of brandwonden veroorzaken.
– Aangesloten gasflessen nooit op zijn kant leggen. Hierdoor kan vloeibaar gas direct in het toestel en in de buitenlucht komen met brand en/of explosiegevaar als gevolg.
– Controleer de gasslang minimaal 1 keer per jaar op slijtplekken, beschadiging, vervorming of tekenen van poreusheid zoals haarscheurtjes. Vervang bij de minste twijfel.
– Controleer de datum op de gasslang. Indien ouder dan 2 jaar, vervang hem dan in ieder geval. U zit dan aan de veilige kant.
– Vergeet niet dat er nog gas in de slang kan zitten bij vervanging.

Plaats een reactie