VVD groot voorstander strafbaarstelling illegaliteit

De VVD is voorstander van het harder aanpakken van illegaliteit, zoals vrijdag 8 juli 2011 is aangekondigd door minister Leers van Immigratie en Asiel.

De VVD is van mening dat van strafbaarstelling een belangrijke signaalwerking uit gaat en heeft zich dan ook sterk gemaakt voor deze maatregelen. Woordvoerder Cora van Nieuwenhuizen: “Dit schept duidelijkheid. Wie illegaal in Nederland is krijgt een boete en wordt in bewaring genomen tot het moment van uitzetting. Dat is ook een belangrijk instrument tegen overlastgevende en criminele illegalen.”

“Ook met de uitbreiding van de ongewenstverklaring en verblijfsbeëindiging van strafrechtelijk veroordeelde EU-burgers ben ik het zeer eens.”, aldus van Nieuwenhuizen. “Ik heb hier niet voor niets al eerder voor gepleit.”

Leers kondigt aan dat illegale migratie en illegaal verblijf nadrukkelijker worden ontmoedigd. Van Nieuwenhuizen: “Ik ben het met de minister eens dat een consequente aanpak van illegaal verblijf essentieel is voor het draagvlak voor het immigratie en asielbeleid. Maar dat niet alleen, het is ook van belang voor de vreemdeling voor wie geen toekomst in Nederland is weggelegd.”

De VVD juicht de maatregelen om ook profiteurs van illegalen aan te pakken toe. “Mensenhandelaren en uitbuiters die illegalen ‘helpen’ uit winstbejag, bijvoorbeeld huisjesmelkers, moeten stevig worden aangepakt.”

Het wetsvoorstel regelt ook dat legale criminele vreemdelingen eerder het land kunnen worden uitgezet. Van Nieuwenhuizen: “Mensen die in het eerste jaar van hun verblijf een crimineel feit plegen, worden direct uitgezet. Zwaardere vergrijpen leiden er eerder toe dat een criminele vreemdeling Nederland moet verlaten. Als je je niet aan de wet wenst te houden, ben je niet welkom in dit land.”

Plaats een reactie