VvAA introduceert ‘VvAA consultants in de gezondheidszorg’

VvAA, ledenorganisatie en dienstverlener voor ruim 105.000 medici en paramedici, introduceert ‘VvAA consultants in de gezondheidszorg’. Dit organisatieonderdeel richt zich volledig op advies en ondersteuning aan zorginstellingen en samenwerkingsverbanden in de eerste en tweede lijn. Met deze nieuwe activiteit speelt VvAA in op het toenemende aantal samenwerkingsverbanden, fusies en verandertrajecten in de zorg.

Consultants in de gezondheidszorg biedt professionals in de zorg – instellingen en samenwerkingsverbanden – in de eerste en tweede lijn een totaalpakket van advies rond organisatie- en samenwerkingsvraagstukken, inclusief specifieke juridische, fiscale en financiële dienstverlening. Daarmee worden de activiteiten van VvAA BusinessCare voortgezet, maar wordt meer gefocust op ondernemerschap in de zorg.

Adviseur voor samenwerkende zorgprofessionals
Belangrijke doelgroepen van Consultants in de gezondheidszorg zijn (groepen van) zelfstandige zorgprofessionals die starten met de opzet van een samenwerkingsverband in de eerste en/of tweede lijn. Juist onder deze groep is grote behoefte aan houvast en advies als gevolg van ontwikkelingen en regelgeving die hun praktijk rechtstreeks raken. Een voorbeeld daarvan is de recente invoering van de integrale bekostiging per 2010. Consultants in de gezondheidszorg adviseert en ondersteunt hierbij.

Martin Favié, directeur VvAA consultants in de gezondheidszorg: “De invoering van integrale bekostiging heeft een enorme impact op de organisatie en financiering van de zorg voor chronisch zieken. Zorgprofessionals moeten aan de slag met de opzet van samenwerkingsverbanden van waaruit alle zorg voor chronisch zieke patiënten wordt georganiseerd en geadministreerd. Dat vraagt een grote hoeveelheid kennis, tijd en ervaring van medische professionals die in de eerste plaats zijn opgeleid om mensen beter te maken en niet om te ondernemen. Op dat moment bieden wij het juiste advies en de benodigde ondersteuning.”

Gesprekspartner voor zorginstellingen en medische staven
In de tweede lijn is Consultants in de gezondheidszorg eveneens gesprekspartner voor ziekenhuizen, ZBC’s (zelfstandige behandelcentra), privé-klinieken en samenwerkingsverbanden, op het gebied van fusies, reorganisaties of de opzet van de organisatie. Daarnaast begeleidt Consultants in de gezondheidszorg medische staven bij het maken van afspraken en onderhandeling met directies van zorginstellingen. Bijvoorbeeld over de doorbelasting van kosten, de nieuwe budgetteringsplannen in de medisch specialistische zorg of de gezamenlijk opzet met het ziekenhuis van nieuwe initiatieven.

Over VvAA
VvAA is een ledenorganisatie die kennis, zekerheid en service biedt aan meer dan 105.000 medici, paramedici, studenten en zorginstellingen in Nederland. Sinds haar oprichting in 1924, is VvAA uitgegroeid tot een organisatie die opereert in het hart van de gezondheidszorg. De producten en diensten van VvAA zijn afgestemd op de hedendaagse en toekomstige (para)medische wereld en de wensen en behoeften van zorgprofessionals. Teams van specialisten staan hen dagelijks met kennis en kunde bij in hun zakelijke aangelegenheden. Van fiscale en juridische vraagstukken, praktijkadvies, verzekeringsproducten en bancaire diensten, tot het opstellen van de jaarrekening.

Daarnaast biedt VvAA dienstverlening met een meer persoonlijk karakter zoals het kopen van een huis, vermogensbeheer, het oplossen van arbeidsgeschillen en aansprakelijkheids- en tuchtrechtkwesties en mediation. Maar ook de organisatie van evenementen, opleidingen en workshops specifiek voor leden en het maandelijkse magazine Arts & Auto behoren tot de dienstverlening. Bij VvAA werken ruim 800 mensen, verdeeld over de hoofdvestiging in Utrecht, regiokantoren door het land en praktijkadviseurs in het veld.

Plaats een reactie