VUmc vraagt Eyeworks en RTL Nederland af te zien van verdere uitzending

VUmc heeft in de afgelopen dagen bemerkt dat het programma ‘24 uur tussen leven en dood‘ in toenemende mate onrust geeft onder patiënten, medewerkers en tot een heftige maatschappelijke discussie leidt.

De eerder gemaakte afweging tussen de privacy van kwetsbare patiënten en het publiek belang is niet houdbaar gebleken. De vooraf vastgelegde toestemmings- en inzageprocedure heeft onvoldoende geleid tot het beoogde gevoel van veiligheid en zorgvuldigheid bij de bezoekers van de spoedeisende hulp. Daarnaast heeft VUmc nieuwe informatie verkregen van patiënten waaruit blijkt dat de afspraken op de spoedeisende hulp onvoldoende zorgvuldig zijn uitgevoerd.

Elmer Mulder, voorzitter raad van bestuur: ‘De standaarden die VUmc belangrijk vindt op het gebied van zorgvuldige patiëntenzorg blijken onvoldoende gewaarborgd te zijn. VUmc is tot de conclusie gekomen dat de nu ontstane onrust niet opweegt tegen de beoogde doelstellingen met dit programma: inkijk in de zorg, transparantie en voorlichting. VUmc vraagt Eyeworks en RTL Nederland af te zien van verdere uitzending en treedt met beide daarover in overleg.’

VUmc wilde met ’24 uur tussen leven en dood’ een integer programma maken waarin te zien is hoe de zorg op de spoedeisende hulp van VUmc zorgvuldig en professioneel wordt verleend. VUmc verleent regelmatig medewerking aan tv-programma’s om een duidelijk beeld te geven over wat er gebeurt in de zorg, de besteding van de publieke middelen, welke vorderingen met deze middelen worden gemaakt op het terrein van zorg en onderzoek.

Naar aanleiding van deze situatie bezint VUmc zich er op hoe in de toekomst via de media inzicht kan worden gegeven in de organisatie en haar taken.

Er is een meldpunt actief voor patiënten die in de opnameperiode op de spoedeisende hulp zijn geweest en vragen hebben. Zij kunnen zich melden via: patientenvoorlichting@vumc.nl

Plaats een reactie