VUmc onder tijdelijk verscherpt toezicht IGZ

0
672

Afgelopen weekend ontstond publiciteit rond VU medisch centrum. De vraag of VUmc al dan niet de patiëntveiligheid bij longchirurgie kan waarborgen heeft de Inspectie voor de Volksgezondheid (IGZ) ertoe doen besluiten VUmc tijdelijk onder verscherpt toezicht te plaatsen.

De IGZ wil de komende tijd gebruiken om te onderzoeken of de samenwerking tussen de betrokken specialisten van voldoende niveau is om de kwaliteit en continuïteit van onze patiëntenzorg te kunnen garanderen. Zij wil elke mogelijke twijfel daarover uitsluiten. VUmc ziet dat onderzoek met vertrouwen tegemoet.

Om de IGZ optimaal de gelegenheid te bieden om gesprekken te voeren en hun studie uit te voeren, heeft VUmc besloten om tijdelijk zijn longchirurgische activiteiten stop te zetten. Dit heeft geen invloed op de andere activiteiten.

Longchirurgische operaties die niet kunnen worden uitgesteld, zullen worden uitgevoerd in het AMC en het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis. Afstemming hierover is er met de zorgverzekeraars. Inmiddels heeft deze al plaatsgevonden met Achmea.

De raad van bestuur heeft in de afgelopen periode grote inspanning gepleegd om de communicatie en samenwerking tussen de medisch specialisten weer op peil te brengen zodat een ieder op zijn vakgebied zijn verantwoordelijkheid ten opzichte van de patiënt waar kan maken en de patiëntveiligheid naar het oordeel van de inspectie weer voldoende gewaarborgd is. In de komende weken neemt de raad van bestuur nieuwe maatregelen.

Zodra de IGZ haar onderzoek heeft afgerond en het tijdelijk verscherpte toezicht heeft opgeheven, zal VUmc het longchirurgische operatieprogramma weer opstarten.