VUmc Gebouwenlopers brengen 6500 euro naar de finish van leukemie

De achtste editie van de VUmc gebouwenloop is meer dan succesvol verlopen. Ruim 825 deelnemers deden mee aan het unieke parcours door de gebouwen van VUmc.

De opbrengst van deze editie gaat naar het project ‘Naar de finish van leukemie’ van de Stichting VUmc Steunfonds Hematologie.

De gebouwenloop heeft dankzij de lopers een 6533 euro opgebracht voor de bevordering van onderzoek naar de behandeling van acute leukemie. Het uiteindelijke bedrag zal dankzij sponsoren nog oplopen.

Professor Peter Huijgens, hoofd van de afdeling hematologie VUmc, nam namens de Stichting Vumc Steunfonds Hematologie de cheque in ontvangst. “ De genezingskans van volwassen met acute leukemie is 55%. Dat getal moet omhoog en daar is geld voor nodig! Dit bedrag draagt bij aan onderzoek voor de verbetering van behandelmethoden voor de andere 45% patiënten die nog niet geneest. We zijn alle lopers en sponsoren ontzettend dankbaar voor hun fantastische bijdrage.”

Naar de finish van leukemie
Dertig jaar geleden betekende de diagnose acute leukemie doorgaans een doodvonnis. Anno 2012 is de genezingskans voor volwassenen met acute leukemie 55%. De Stichting Vumc Steunfonds Hematologie zet zich in voor het verbeteren van de behandeling van leukemie en het vegroten van de genezingskans. In de loop van de jaren zijn verschillende vormen van acute leukemie zijn ontdekt. Ieder met andere eigenschappen, genezingskansen en aangrijpingspunten voor behandeling. Dat leidt ertoe dat sommige soorten van acute leukemie een hoge genezingskans van meer dan 80% hebben en andere juist weer veel minder. De behandelmogelijkheden zijn eveneens toegenomen. Zo zijn er betere methoden om oude chemotherapie toe te dienen, moderne nieuwe middelen die gerichter tegen de acute leukemie werken en sterk verbeterde vormen van beenmergtransplantatie.

Sleutelrol VUmc
VUmc vervult een sleutelrol, zowel nationaal als internationaal, in het ontwikkelen van methoden om de beenmergcellen waar de acute leukemie vanuit gaat (de leukemie stamcellen) te identificeren. Dat is belangrijk om nieuwe middelen tegen deze leukemiestamcellen te ontwikkelen. Tevens is het belangrijk om tijdens de behandeling van patiënten te ontdekken of dergelijke leukemiestamcellen nog aanwezig zijn of tijdens de therapie geheel verdwijnen. Als dat laatste eenmaal is vastgesteld, kan de behandeling ook gestopt worden en bespaart dat de patiënt nogal eens intensieve, gevaarlijke behandelingen. Anderszins, als er nog leukemiestamcellen bij de patiënt aanwezig zijn, moet de behandeling juist geïntensifieerd worden. Deze opsporing van leukemiestamcellen in bloed en beenmerg bij patiënten voor en tijdens de behandeling is een kostbare ontdekkingsreis met steeds weer nieuwe inzichten.

Mooie tijden
De lopers hebben mooie finishtijden behaald. De winnaar bij de dames 10 kilometer finishte in 44:49 minuten. De snelste dame op de 5 kilometer passeerde de streep in 22.04 minuten. De winnaar bij de heren 5 kilometer finishte in 18.48 minuten en bij de heren 10 kilometer werd een tijd van 38.37 minuten neergezet. Ook de kinderen liepen snelle tijden.

Plaats een reactie