VU wil verder praten

Het College van Bestuur (CvB) van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) betreurt het zeer dat de vakbonden door middel van een ultimatum eenzijdig het overleg staken. In het belang van medewerkers heeft CvB vrijdag 7 september 2012 de bonden opgeroepen het overleg voort te zetten en samen tot oplossingen te komen.

De VU werkt aan een toekomstbestendige universiteit die sterk verbonden is met mens en maatschappij. Hoge kwaliteit van onderwijs en onderzoek staat daarbij voorop. Om de ambities van de universiteit te verwezenlijken en de organisatie te verbeteren heeft het College van Bestuur in juli besloten de bedrijfsvoering te reorganiseren. Deze week hebben de vakbonden de VU een ultimatum gesteld met voorwaarden voor een aanvullend Sociaal Plan voor medewerkers tijdens de reorganisatie. Dat ultimatum loopt maandag aanstaande af.

Eén van de eisen van de bonden is dat er geen gedwongen ontslagen zullen vallen bij de aangekondigde reorganisatie van de bedrijfsvoering. Het CvB nuanceert de uitspraken over gedwongen ontslagen van 450 fte bij de VU. Het gaat om een verlies van 300 arbeidsplaatsen in de bedrijfsvoering en het CvB streeft ernaar gedwongen ontslagen te voorkomen. De voorziene krimp wordt zoveel mogelijk gerealiseerd door natuurlijk verloop, maximale inzet op begeleiding van werk naar werk en stimulering van vrijwillig vertrek. De VU heeft mede daarom een zeer ruime reorganisatietermijn van meer dan 2 jaar gepland en reeds vanaf 2010 een vacaturestop afgekondigd. Inzet van het CvB is om het aantal gedwongen ontslagen terug te brengen naar nul, een garantie kan zij hier echter niet voor geven. Bernadette Langius, lid van het CvB, zegt hierover: “We willen met de bonden in gesprek om met elkaar afspraken te maken hoe we zorgvuldig omgaan met de gevolgen voor medewerkers. We willen medewerkers geen valse hoop geven”.

Het CvB is zich ervan bewust dat de plannen pijnlijk zijn en zal zich maximaal inspannen om negatieve personele gevolgen zo goed mogelijk op te vangen. Met de bonden is gesproken over een uitgebreid Sociaal Plan ter aanvulling op het Sociaal Kader van de CAO Nederlandse Universiteiten. Naast eerder gedane voorstellen aan de bonden heeft het CvB zich deze week ook bereid getoond om vergaande afspraken te maken over de begeleiding van medewerkers in het vinden van ander werk.

Het College van Bestuur spreekt in haar reactie naar de bonden nadrukkelijk de wens uit om met elkaar in een open gesprek – in het belang van de VU, haar medewerkers en studenten – de verschillen van mening op te lossen. Het CvB heeft de bonden inmiddels uitgenodigd voor een overleg.

Plaats een reactie