VU start kenniscentrum voor overdracht van klassieke talen en culturen

Gymnasiumonderwijs staat om allerlei redenen volop in de belangstelling. Hoe kan het klassieke curriculum worden aangepast aan de vraag van de huidige generatie leerlingen, waarbij toch recht wordt gedaan aan de hoogwaardige traditie van het onderwijsprogramma? En hoe kunnen leerlingen worden gestimuleerd om Latijn en Grieks in hun vakkenprofiel te kiezen? Het kenniscentrum Moderne Klassieken in Amsterdam (MKA) levert een bijdrage aan het beantwoorden van deze vragen.

Vernieuwend lesmateriaal voor gymnasiumafdelingen
MKA is een landelijk aanspreekpunt voor classici en schoolleiders van gymnasiumafdelingen die zich verder willen professionaliseren op het gebied van de overdracht van de klassieke talen en culturen. Wetenschappelijke kennis en recent onderwijsmateriaal voor het wetenschappelijk onderwijs worden vertaald naar vernieuwend lesmateriaal voor de onder- en bovenbouw van gymnasiumafdelingen. Praktijkervaringen en individuele initiatieven ‘vanuit het veld’ worden verzameld en in discussie met wetenschappelijke medewerkers omgezet in cursusmateriaal voor docenten en schoolleiders van gymnasiumafdelingen.

Drie cursussen in voorjaar 2012
Dit voorjaar biedt MKA drie cursussen aan: Tekstanalyse in de bovenbouw (14 en 31 mei 2012), Geïntegreerd grammaticaonderwijs: Latijn en Nederlands (14 en 31 mei 2012) en De sprong van 3 naar 4 gymnasium op scholengemeenschappen (19 april en 10 mei 2012). In de eerste cursus wordt het veelbesproken idee uitgewerkt dat leerlingen in de bovenbouw niet alleen teksten moeten vertalen, maar dat een taalkundige/communicatieve analyse hen een verhelderend beeld geeft van de vorm en functies van de klassieke literatuur. De tweede cursus is ontwikkeld om in de onderbouw de vakken Nederlands en Latijn te laten samenwerken op het gebied van zinsontleding, zodat leerlingen beter grip krijgen op deze abstracte materie. De derde cursus biedt mogelijkheden om derdeklasleerlingen beter te begeleiden in de keuze voor Latijn en/of Grieks in de bovenbouw. De cursussen zijn gericht op docenten Klassieke Talen en gymnasiumcoördinatoren/ decanen. De volledige informatie is terug te vinden op de website van Gryps-VU.

Praktijk en wetenschap
Moderne Klassieken Amsterdam is een samenwerking tussen de opleiding Griekse en Latijnse taal en cultuur van de VU en Gryps-VU. Gryps-VU, ontstaan vanuit de Faculteit der Letteren van de Vrije Universiteit Amsterdam, streeft ernaar geesteswetenschappelijke kennis en kunde toepasbaar te maken. Gryps-VU biedt oplossingen op maat in de vorm van (toegepast) onderzoek, advies en opleidingen voor zowel de publieke als private sector op het gebied van Communicatie, Kunst & Cultuur en Geschiedenis.

Plaats een reactie