VU ontwerpt plan om New York City klimaatbestendig te maken

Het Instituut voor Milieuvraagstukken van de Vrije Universiteit Amsterdam heeft een plan ontworpen om de ruim achthonderd kilometer lange kust van New York City klimaatbestendig te maken. Door klimaatverandering neemt de kans op overstromingen toe, maar een geïntegreerde inzet van ruimtelijke ordening, bouwvoorschriften en overstromingsverzekeringen kan de stad hiertegen beschermen.

Plan biedt stad bescherming tegen miljardenschade door overstromingen

Stijgende zeespiegel
Grote delen van New York liggen slechts één tot twee meter boven zeeniveau. Orkanen en winterstormen kunnen in New York zware overstromingen veroorzaken en voor vele miljarden euro’s schade aanrichten. In de toekomst kunnen deze risico’s toenemen door klimaatverandering en de daarmee gepaard gaande zeespiegelstijging. De gemeente New York heeft een omvangrijk plan gelanceerd voor de toekomstige ontwikkeling van stadsgebieden aan het water. Klimaatbestendigheid is een belangrijk onderdeel van het plan.

Bouwen aan de waterkant
Om te voldoen aan de groeiende vraag naar woningen in een aantrekkelijke en waterrijke omgeving is de gemeente New York van plan om veel te gaan bouwen aan de waterkant. Dat biedt naast mogelijke bedreigingen ook kansen om deze gebieden zodanig in te richten dat toekomstige overstromingen minder schade veroorzaken. Jeroen Aerts, hoogleraar klimaat- en waterrisico’s aan de VU: “In sommige delen van New York kunnen waterkeringen en nieuwe woningen met elkaar worden gecombineerd. Dat kan door natuurlijke buffers tegen orkanen aan te leggen en opgehoogde bebouwing te stimuleren.”

Veiligere bebouwing stimuleren
Wouter Botzen, universitair docent milieueconomie aan de VU: “Bouwvoorschriften in New York City lopen op dit moment achter op het beleid van New York State. De huidige eisen voor het ophogen van nieuwbouw zijn onvoldoende om ook op de lange termijn de stad te beschermen tegen overstromingen. Door de bouwvoorschriften aan te scherpen kan daar een inhaalslag worden gemaakt. Een andere mogelijkheid is de premies voor overstromingsverzekeringen te verlagen indien huizen bestendig zijn gemaakt tegen zeespiegelstijging. Op die manier kan veiligere bebouwing verder worden gestimuleerd.”

Plaats een reactie