Vruchtbare workshop over terugdringen proefdiergebruik

Al jaren wordt toegewerkt naar het gebruik van muis embryonale stamcellen voor onderzoek naar de veiligheid van stoffen tijdens de zwangerschap. In dit kader is in Leiden een workshop gehouden waaraan medewerkers van Amerikaanse en Europese autoriteiten en deskundigen uit de geneesmiddelenindustrie en universiteiten deelnamen.

De vraag die centraal stond was: Welke stappen zijn nog nodig om deze in vitro testen in de regelgeving op te nemen, zodat het aantal te gebruiken proefdieren kan worden verminderd?

Jan Willem van der Laan was namens het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) aanwezig en heeft naar aanleiding hiervan met een aantal co-auteurs gepubliceerd in het tijdschrift ‘Regulatory Toxicology and Pharmacology’.

De workshop heeft heel concrete aanbevelingen opgeleverd waarmee (mogelijk over 2-3 jaar) verdergaande stappen kunnen worden gezet.

Ondertussen is een samenwerkingsproject tussen RIVM, Hogeschool Utrecht en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen gestart om deze aanbevelingen uit te voeren.

Het CBG vindt het belangrijk intensief samen te werken met wetenschappelijke instituten en experts. Dit streven is opgenomen als strategische doelstelling in het Strategisch Business Plan 2009-2013.

Plaats een reactie