Vrouwen zonder verblijfsvergunning: ongekend ongezond

Migrantenvrouwen zonder verblijfsvergunning (illegale of ongedocumenteerde vrouwen) bestaan niet in officiële statistieken. Daardoor is hun gezondheidstoestand onbekend. Hoewel deze vrouwen geen ziektekostenverzekering mogen afsluiten, hebben ze wel recht op alle medisch noodzakelijke zorg.

In hoeverre maken zij ook gebruik van de zorg? Om dit te achterhalen, heeft promovendus Marianne Schoevers honderd vrouwen zonder verblijfsvergunning geïnterviewd en medisch onderzocht. Deze vrouwen blijken veel meer gezondheidsproblemen te hebben dan legale migrantenvrouwen, maar maken veel minder gebruik van de gezondheidszorg.

Slechts weinig illegale vrouwen hebben bijvoorbeeld een huisarts. Daarnaast maken ze veel minder gebruik van verloskundige zorg en anticonceptie. Vaak zoeken ze, uit angst voor de politie of uit onwetendheid, geen hulp.

Gezondheidswerkers weigeren hen soms te behandelen of eisen ten onrechte geld. Het is onvoorspelbaar of illegale vrouwen daadwerkelijk de zorg krijgen die ze nodig hebben, concludeert Schoevers. ‘De zorg’ is teveel afhankelijk van de goodwill van gezondheidswerkers en vrijwilligers. Met als gevolg dat er serieuze gezondheidsrisico’s zijn voor deze vrouwen en hun (ongeboren) kinderen. Een actieve rol van hulpverleners om deze vrouwen te bereiken is daarom noodzakelijk.

Biografie
Marianne Schoevers (Amersfoort, 1962) studeerde geneeskunde in Nijmegen. Ze heeft onder meer als huisarts gewerkt in asielzoekerscentra, in diverse huisartspraktijken en als arts in Malawi. Ze schreef daarnaast enkele kinderboeken. Momenteel is ze bezig met een herintredingstraject als huisarts bij de VOHA in Nijmegen. Bovenstaand onderzoek verrichtte ze bij de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het UMC St Radboud, binnen het onderzoeksinstituut Nijmegen Centre for Evidence Based Practice.

Promotiegegevens
Promovendus: mevrouw drs. M.A. Schoevers
Titel promotie: Health problems and problems accessing health care of undocumented female immigrants in the Netherlands
Faculteit:Faculteit der Medische Wetenschappen
Promotors: de heer prof. dr. F.P.J.F. Wester, mevrouw prof. dr. A.L.M. Lagro-Janssen
Copromotors: mevrouw dr. M.W.E.T.C. van den Muijsenbergh
Datum: dinsdag 8 februari 2011, 15:30 uur
Locatie: Academiezaal Aula, Comeniuslaan 2

Plaats een reactie