Vrouwen zijn luier op vakantie en mannen chagrijniger

Vrouwen (36%) zijn op vakantie minder chagrijnig dan mannen (29,7%) maar zij zijn daarentegen op vakantie wel luier dan de mannelijke bevolking. De resultaten komen uit het onderzoek Gedrag van vakantiegangers dat Reisgraag.nl in het eerste kwartaal van 2011 heeft gedaan naar het gedrag van vakantiegangers. Middels een enquête op internet hebben 356 vakantiegangers hieraan meegedaan.

Gedrag thuis ten opzichte van op vakantie
De respondenten kregen in de enquête tien stellingen voorgelegd over hun gedrag thuis en op vakantie. Hieruit zijn enkele verrassende resultaten gekomen waarbij vooral een groot verschil tussen mannen en vrouwen zichtbaar werd. Maar liefst 32,5% van de vrouwen is op vakantie luier t.o.v. 24,9% van de mannen. Daarnaast zegt 42,4% van de mannen dat zij zich tijdens hun vakantie meer irriteren dan thuis terwijl dit percentage bij vrouwen minder dan 24 is. Een groot deel van de vrouwen (36%) is minder chagrijnig op vakantie dan thuis, bij mannen is dit 29,7%. Ook blijken mannen meer stress te hebben tijdens de vakantie, 11% zegt meer stress te hebben dan thuis. Als het over behulpzaamheid gaat dan valt op dat de groep van 16 t/m 25-jarigen, met 27,3%, de grootste groep is die op vakantie behulpzamer wordt dan dat zij thuis is.

Qua interesse in cultuur zie je ook dat leeftijd van invloed is; hoe jonger men is hoe groter het verschil qua tijdsbesteding aan cultuur op vakantie ten opzichte van tijdbesteding aan cultuur thuis. Een opvallende groep is de 26 t/m 35-jarigen. Van deze groep zegt 40% thuis iets met cultuur te doen en daar ook tijdens de vakantie mee bezig te zijn en maar liefst 46,7% van deze groep zegt zelfs op vakantie meer tijd aan cultuur te besteden.

Opmerkelijk gedrag van vakantiegangers
Naast de stellingen kregen de respondenten ook een aantal vragen over opmerkelijk gedrag van vakantiegangers en daarin werd gevraagd hoe ze daarover denken. Van de ondervraagden geeft 46% aan zelf weleens opmerkelijk gedrag van mensen op vakantie te hebben gezien. Daarbij zijn dronkenschap, onbeschoft gedrag en seksuele escapades de belangrijkste voorbeelden van waar zij zich zoal aan storen op vakantie. Dit gedrag werd in 36,6% van de gevallen in de buurt van een hotel meegemaakt; op de camping kwam dit gedrag opvallend minder voor (8,5%).

Plaats een reactie