Vrouwen zijn anders

ZonMw-voorzitter Pauline Meurs presenteerde woensdag 18 juli 2012 tijdens een bijeenkomst van Women Inc., het signalement ‘Vrouwen zijn anders’. In dit signalement dringt ZonMw aan op een nieuw kennisprogramma Seksespecifieke gezondheidszorg, dat zij samen met andere partijen wil ontwikkelen.

In het rapport benadrukt ZonMw dat in de zorg nog te weinig rekening wordt gehouden met verschillen tussen mannen en vrouwen. Meer kennis over deze verschillen kan de gezondheid van vrouwen verbeteren, het ziekteverzuim terugdringen en maatschappelijke kosten reduceren.

Invloed van sekse
Nationaal en internationaal zijn er steeds meer aanwijzingen dat bij veel ziekten en aandoeningen de invloed van de sekse een grotere rol speelt dan gedacht. Dit moet niet alleen consequenties hebben voor het onderzoek in de zorg, maar ook voor het herkennen van ziekte, de behandeling van patiënten, de opleidingen van professionals, het inkoopbeleid van zorgverzekeraars, de preventieve acties van gemeenten en het gezondheidsbeleid van de overheid.

Terreinen
Bij seksespecifieke verschillen in de gezondheidszorg wordt vaak gedacht aan (eventuele) verschillen bij ‘algemene’ ziekten, zoals hart- en vaatziekten en depressie. In het signalement laat ZonMw zien dat het op veel meer terreinen zinvol en noodzakelijk is om onderscheid naar mannen en vrouwen te maken.

Veroudering
Een belangrijk onderwerp waar ZonMw aandacht voor vraagt, is de vrouwspecifieke veroudering. In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, is het niet zo dat vrouwen langer dan mannen van een onbezorgde oude dag kunnen genieten. Te weinig dringt nog door dat vrouwen hun laatste levensjaren vooral in matige gezondheid beleven, met een matige tot slechte kwaliteit van leven.

Na de overgang leeft de huidige vrouw gemiddeld genomen nog een derde deel van haar leven. Gedurende deze ruim dertig jaar hebben vrouwen meer kans op ouderdomsziekten, zoals cardiovasculaire klachten, osteoporose, verzakking en incontinentie, depressiviteit en klachten op het gebied van seksualiteit en cognitie. Waarschijnlijk heeft de sterke daling van de hoeveelheid oestrogeen in het lichaam na de overgang hiermee te maken, maar er is meer onderzoek nodig om deze verbanden nog beter te verklaren.

Programma
Het beoogde programma wil kennis opleveren op het gebied van preventie, diagnostiek en behandeling en richt zich ook op de opleidingen en dagelijkse zorg.

Meer informatie
– Signalement: Vrouwen zijn anders

Plaats een reactie