Vrouwen van middelbare leeftijd meest kwetsbaar voor depressie

Het is bekend dat vrouwen kwetsbaarder zijn voor het krijgen van een depressie. In zijn proefschrift toont Bauke Stegenga aan dat de impact van risicofactoren ook sterker is. Daarnaast laat hij zien dat risicofactoren voor het krijgen van een korte, incidentele depressie verschillen van het krijgen van een lange of terugkerende depressie.

Ook bewijst Stegenga dat het effect van stressvolle levensgebeurtenissen het sterkst is op middelbare leeftijd. De kans op een depressie is bij die mensen groter dan bij jongere of oudere mensen die eenzelfde gebeurtenis ervaren.

Stegenga laat ook zien dat de ernst van depressieve en somatische symptomen, en mentaal functioneren, een indicatie kan zijn voor het beloop van depressie door de tijd. Depressie komt vaak voor samen met angst. Deze combinatie kan gepaard gaan met slecht fysiek functioneren. Anderzijds is er een grote kans dat slecht fysiek functioneren kan leiden tot de combinatie van angst en depressie.

Tenslotte observeerden de promovendus en collega-onderzoekers dat huisartsen slechts de minderheid van mensen met depressie herkennen. De bevindingen van dit onderzoek kunnen bijdragen aan de preventie en management van depressie.

Promotiegegevens
Promovendus: Bauke Stegenga
Faculteit: Faculteit Geneeskunde
Proefschrift: Epidemiology of Major Depressive Disorder
Promotor 1: Prof. dr. D.E. Grobbee
Promotor 2: Prof. dr. M. King
Copromotor 1: Dr. M.I. Geerlings
Datum en tijd: 8/6/2011, 14:30 uur
Locatie: Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht

Plaats een reactie