Ook bij vrouwen met hoge bloeddruk heeft matige alcoholconsumptie positief effect

Ook bij vrouwen met een hoge bloeddruk wordt het risico op hart- en vaatziekten verlaagd wanneer zij een matige hoeveelheid alcohol drinken. Dit blijkt uit nieuw Nederlands onderzoek. Bij consumptie tot 7 glazen per week daalt het risico op coronaire hartziekten met 8% en het risico op een beroerte met 35% ten opzicht van niet-drinkers. Ook voor vrouwen met een hoge bloeddruk zijn de huidige algemene richtlijnen voor matige alcoholconsumptie van toepassing, aldus de onderzoekers.

De onderzoeksgroep bestond uit 10.530 Nederlandse vrouwen van 20 – 70 jaar die deel uitmaken van de EPIC-studie, een internationaal onderzoek naar de relatie tussen voeding en kanker. Zij werden gedurende 9,4 jaar gevolgd. In die periode ontwikkelde zich bij 580 vrouwen coronaire hartziekten en kregen 254 vrouwen een beroerte. De onderzoekers van het Julius Centrum van de Universiteit Utrecht gingen vervolgens na of er een relatie was tussen alcoholconsumptie en risico op hart- en vaatziekten.

Uit de analyse bleek dat er, ook na correctie voor allerlei variabelen zoals leeftijd, roken, lichaamsgewicht etc., een relatie was tussen alcoholconsumptie en coronaire hartziekten (hartinfarct, angina pectoris).

Consumptie tot 7 glazen per week resulteerde in een risicoverlaging van 8%, bij consumptie van 7-14 glazen per week nam het risico met 28% af en bij consumptie van meer dan 14 glazen per week was er sprake van 35% risicoverlaging ten opzichte van geheelonthouders.

Het risico op een beroerte liet een J-vormige relatie zien: bij consumptie tot 7 glazen per week was het risico met 35% verlaagd. Bij consumptie van meer glazen per week was dot risico iets minder verlaagd, maar het bleef zelfs bij vrouwen die meer dan 14 glazen per week drinken 20% lager dan het risico van geheelonthouders.

De onderzoekers gingen ook na of het uitmaakte welk type drank de vrouwen consumeerde. Zij vonden het sterkste positieve effect bij rode wijn. Andere dranken lieten ook een positief effect zien, maar dit was in dit onderzoek niet significant. De onderzoekers schrijven het positieve effect op hart- en vaatziekte met name toe aan de stijging van het HDL-cholesterol-gehalte ten gevolge van de alcohol die in de dranken aanwezig is.

De gevonden uitkomsten zijn in lijn met de onderzoeksresultaten bij mannen met hoge bloeddruk en bij gezonde mensen. Op basis hiervan constateren de onderzoekers dat het algemene drinkadvies voor volwassen vrouwen (maximaal 1 consumptie per dag) ook voor vrouwen met een hoge bloedruk van toepassing is.

Bron: Bos S e.a. Alcohol consumption and risk of cardiovascular disease among hypertensive women. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil 2010;17:119-126.

Plaats een reactie