Vrouwen en epilepsie

0
563

De Epilepsie Vereniging Nederland (EVN) organiseert op woensdag 3 november 2010 in samenwerking met Tergooiziekenhuizen een thema-avond met als onderwerp ‘Vrouwen en epilepsie’. De avond vindt plaats in Tergooiziekenhuizen Hilversum van 19.30 tot circa 21.30 uur in de dokter Izak Wesselzaal. De zaal is geopend vanaf 19.00 uur. Spreker van deze avond is mevrouw Wegner, neuroloog verbonden aan SEIN, Stichting Epilepsie Instellingen Nederland.

Vrouwen en epilepsie
Ongeveer 1 op de 150 mensen in Nederland heeft epilepsie. Epilepsie heeft in veel gevallen directe invloed op de sociale en privésfeer. Dat geldt ook voor vrouwen. Voor vrouwen met epilepsie is het namelijk anders: in verband met de hormoonhuishouding lopen vrouwen tegen specifieke problemen of klachten aan. Daarom zal er op deze thema-avond worden gesproken over de invloed van de hormoonhuishouding op epilepsie, en in het bijzonder over anticonceptie en epilepsie. Tijdens de bijeenkomst is er genoeg ruimte voor het stellen van vragen.

De avond is bedoeld voor vrouwen met epilepsie, partners, ouders van kinderen met epilepsie, familie en vrienden, maar ook voor artsen, verpleegkundigen, leerkrachten, begeleiders en andere belangstellenden.

Aanmelding en informatie
Vanwege organisatorische redenen vragen wij u zich uiterlijk voor 29 oktober a.s. aan te melden voor deze thema-avond. Voor aanmelden of het opvragen van informatie kunt u terecht bij Annette van Barneveld, tel. (035) – 879 52 68 (na 19.00 uur) of per e-mail: vrouwen@epilepsievereniging.nl