‘Vrouwelijke ondernemers mogen nog meer durf tonen’

Vrouwelijke ondernemers zijn ambitieuzer dan hun mannelijke concurrenten en hebben potentie om door te groeien tot de multinationals van morgen. Vrouwelijke ondernemers mogen nog wel meer durf tonen en elkaar opzoeken om hun ambities te realiseren. Met die woorden opende minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) donderdag 9 juni 2011 een conferentie voor en met vrouwelijke ondernemers.

Meer winst, meer groei
Uit onderzoek blijkt dat vrouwelijker ondernemers relatief weinig winst maken. ‘Vrouwelijke ondernemers hebben meer kansen als ze voor drie dingen zorgen: meer winst, meer groei én bundeling van krachten,’ aldus minister Verhagen. ‘Het ministerie van EL&I doet veel om snelle groeiers te stimuleren, ik hoop dat deze bijeenkomst zorgt dat vrouwelijke ondernemers deze hulptroepen beter weten te vinden.’

Groeiambities
Er zijn in Nederland bijna 350 duizend vrouwelijke ondernemers. Ruim de helft van hen heeft ambities om te groeien. Tegelijkertijd hebben vrouwelijke ondernemers relatief weinig mensen in dienst en maken ze weinig winst. Dit blijkt uit een rapport van onderzoeksbureau EIM, op basis van CBS-gegevens en uitkomsten van een enquête onder bijna 700 vrouwelijke ondernemers. Bovendien maken vrouwelijke ondernemers relatief weinig gebruik van overheidsinitiatieven die ondernemers met groeiambities ondersteunen.

Hulptroepen
Het congres met en voor vrouwelijke ondernemers, georganiseerd in samenwerking met het platform voor groeiondernemers ‘Port4Growth’ en Syntens, moet de bekendheid met de hulptroepen van EL&I verbeteren. De 150 aanwezige vrouwen, allen met een omzet van meer dan een half miljoen euro, konden via workshops kennis maken met de mogelijkheden voor ondersteuning bij het realiseren van hun groeiambities.

Plaats een reactie