Vrouw steeds zakelijker in relatie

Vrouwen zijn zeer kritisch op de financiële levenswandel van hun toekomstige levenspartner. Ruim twee op de vijf vrouwen (41 procent) vindt het heel belangrijk dat de kandidaat-partner zijn zaakjes financieel op orde heeft. Bij mannen (20 procent) ligt die noodzaak beduidend lager.

51211-2Fotocredits: J.K. Califf (cc)

Vrouwen voelen er ook weinig voor om financieel bij te dragen aan bestaande verplichtingen (kind, alimentatie, schulden) van een kandidaat-partner, blijkt uit onderzoek dat Ruigrok | NetPanel in opdracht van datingsite PARSHIP heeft uitgevoerd onder 650 singles van 18-69 jaar.

Vooral de inbreng van een kind door een nieuwe partner brengt een duidelijk verschil tussen man en vrouw aan het licht. Dik veertig procent (42) van de vrouwen vindt dat de man binnen de nieuwe relatie extra moet bijdragen voor een ‘ingebrachte’ zoon of dochter. Voor slechts 23 procent van de mannen is dat een hard punt.

“Deze cijfers tonen aan dat vrouwen een steeds sterkere drang naar financiële autonomie hebben. Dat komt ook doordat van vrouwen steeds meer wordt verwacht dat ze hun eigen boontjes doppen. Er ontstaat dan haast vanzelf een scherper onderscheid tussen mijn en dijn”, constateert single-coach Nicole Vening van Van Een Naar Twee. Ze vindt dat aanstaande partners veel eerder open met elkaar in gesprek moeten gaan over hun uitgavenpatronen. “Dat voorkomt oplopende spanningen in een later stadium.”

Niet jouw maar mijn pakkie-an
Drie op vijf vrouwen (61 procent) vindt het vanzelfsprekend een inkomensafhankelijk deel bij te dragen aan de gezamenlijke pot, verduidelijkt Vening die vooral alleenstaande vrouwen helpt bij het vinden van een nieuwe partner. “En op het deel dat op hun eigen rekening blijft willen ze niet aangesproken worden. Onder het motto: da’s niet jouw maar mijn pakkie-an. In mijn praktijk merk ik dat vooral hoger opgeleide vrouwen hier principieel in zitten. De aanwezigheid van financiële ballast bij een potentiële partner schrikt deze vrouwen haast bij voorbaat af om een relatie aan te gaan.”

De autonomietrend is in het PARSHIP-onderzoek ook terug te zien in de manier hoe nieuwe partners de gezamenlijke rekening willen gebruiken. De en/of-rekening is in hun ogen vooral voor het betalen van de huur/hypotheek (57 procent), gas/water/licht (56 procent) en boodschappen (50 procent). Verder geeft slechts 35 procent de rekening voor alle uitgaven te willen gebruiken. Vrouwen (32 procent) zijn daar nog iets terughoudender in dan mannen. En als er sprake is van een openstaande schuld van de partner dan is dat voor 57 procent van de vrouwen (tegen 51 procent van de mannen) reden om helemaal niet aan een en/of-rekening te beginnen.

Ontwijken moeilijk gesprek
Hoewel passend bij deze tijd plaatst Vening kanttekeningen bij de verzakelijking die relaties kenmerkt. “Op het eerste gezicht oogt het heel zuiver om alles naar vermogen op te delen en een deel van je inkomsten onder eigen beheer te houden. Maar vaak gebruiken partners het ook als excuus om aan het begin van hun samenzijn een moeilijk gesprek over hun individuele uitgavenpatronen uit de weg te gaan.”

Volgens Vening ontstaat er zo een merkwaardig onderscheid tussen ogenschijnlijk sluitende financiële afspraken en je eigen gevoel in een relatie. “Terwijl die twee elementen juist in elkaar overlopen, óók in het begin van een relatie. In feite is een en/of-rekening behalve een financiële rekening ook een emotionele rekening. Het staat namelijk ook voor het samen aangaan van lusten en lasten, in voor en tegenspoed om het old school te zeggen. Maar juist dat emotionele aspect bepaalt uiteindelijk de waarde van je relatie.”

Vrouwen doen zichzelf tekort
Vooral vrouwen doen zichzelf in deze situatie tekort, aldus Vening. “Vrouwen benaderen een relatie veel zakelijker dan voorheen, zowel in financieel als emotioneel opzicht. Een man mag niet te veel gedonder met zijn ex hebben, of gedoe met kids uit een eerdere relatie. Terwijl als een man inzit over zijn kinderen dat juist voor hem pleit. Kennelijk is zo’n man zorgzaam en gaat hij zijn verantwoordelijkheden niet uit de weg. Op zich eigenschappen die ieder bij zijn partner zou wensen.”

Plaats een reactie