Vroege diagnose Alzheimer dichterbij

Het gehalte van het eiwit neurogranine in het hersenvocht kan in de toekomst mogelijk helpen bij het vroegtijdig aantonen van de ziekte van Alzheimer. Dit blijkt uit onderzoek van de Nederlandse arts-onderzoeker Maartje Kester van VUmc.

“Mijn collega’s en ik hebben gevonden dat neurogranine mogelijk kan helpen bij het diagnosticeren, voorspellen en monitoren van de ziekte van Alzheimer”, zegt dr. Maartje Kester. Wanneer de ziekte van Alzheimer in een vroegtijdig stadium kan worden gesignaleerd kunnen patiënten en hun naasten zich beter voorbereiden op de tijden die gaan komen. Daarnaast kan mogelijk het beloop en de voortgang van de ziekte met dit eiwit beter gevolgd worden. Dit kan bijdragen aan het beter begrijpen van de ziekte van Alzheimer.

Drie patiëntengroepen
Het onderzoek is gedaan bij drie verschillende Nederlandse patiëntengroepen, in totaal 162 mensen. Een groep patiënten zonder medische afwijkingen, een groep patiënten met tekenen van een milde cognitieve achteruitgang (MCI) en patiënten met de ziekte van Alzheimer. De patiënten werden gemiddeld vier jaar gevolgd, waarbij ze verschillende onderzoeken hebben doorlopen. Zo kregen zij twee keer een ruggenprik om hersenvocht af te nemen, waarbij het eiwit neurogranine is gemeten. Daarnaast werden er geheugentesten afgenomen.

Zenuwcellen
Het eiwit neurogranine is waarschijnlijk betrokken bij de communicatie tussen zenuwcellen in de hersenen. Uit het onderzoek blijkt dat het gehalte van het eiwit neurogranine in het hersenvocht hoger is bij patiënten met Alzheimer, dan bij mensen zonder deze aandoening. Ook is het eiwit meer aanwezig bij patiënten met MCI die later de ziekte van Alzheimer krijgen, dan bij MCI-patiënten die niet achteruitgaan. Bij de MCI-patiënten met een hogere neurograninewaarde was er ook een hogere kans op het ontwikkelen van de ziekte van Alzheimer, dan bij patiënten met MCI met een lagere waarde.

Het onderzoek van Maartje Kester zal op de Internationale Alzheimer’s Association Conferentie gepresenteerd worden, die in Washington plaatsvindt van 18 tot en met 23 juli 2015. De Amerikaanse conferentie is het grootste forum op het gebied van onderzoek naar de ziekte van Alzheimer en dementie.

Plaats een reactie