Vrijwilligerswerk is cruciale steunpilaar

0
523

Volgens staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten-Hyllner is het vrijwilligerswerk een cruciale steunpilaar. De samenleving kan niet zonder. De staatssecretaris doet deze uitspraak in het julinummer van het magazine Inzet over vrijwillige inzet voor en door jeugd en gezin.

Daarin toont ze haar enthousiasme voor vrijwilligerswerk. Over de rol van vrijwilligers bij het opvoeden en opgroeien in wijken zegt de staatsecretaris: ‘Burgers, professionals en overheid kunnen elkaar versterken en aanvullen. Professionals kunnen, misschien meer dan nu gebeurt, de vrijwillige inzet van de buurt en vrijwilligersorganisaties benutten om dingen voor elkaar te krijgen.’

In het magazine verder uitgebreid aandacht voor de wijze waarop leiders van vrijwilligersprojecten de samenwerking met gemeenten zien. En uiteraard is er ruim aandacht voor mooie praktijkvoorbeelden: studenten die maatje worden van jonge ‘nieuwkomers’ in ons land, plattelandsvrouwen die elkaar ondersteunen, kinderen die zich inzetten voor een vreedzame wijk, meiden die een toneelstuk maken over wat er in hun buurt speelt en jongeren die elkaar leren hoe ze verantwoord keten kunnen beheren.

Aandacht is er ook voor een methodiek waarmee Centra voor Jeugd en Gezin jongeren kunnen betrekken bij hun werk. Jongeren gaan namens het CJG voorlichting geven aan andere jongeren over het CJG en zaken die zijzelf belangrijk vinden. Eén van hen beschrijft het CJG als ‘net zoiets als de kindertelefoon maar dan voor jongeren van onze eigen leeftijd.’

Het magazine is online te bekijken en gratis te bestellen via de website van het ZonMw-programma Vrijwillige Inzet voor en door jeugd en gezin. Het is ook mogelijk kosteloos grotere aantallen te bestellen om uit te delen tijdens congressen of andere activiteiten.