Vrijwilligerswerk in de zorg, nu en in de toekomst

De zorg kan rekenen op de inzet van zo’n 450.000 vrijwilligers. Met de publicatie ‘Zonder cement geen bouwwerk, vrijwilligerswerk in de zorg, nu en in de toekomst’ brengen Vilans, NOV en Movisie ontwikkelingen en uitdagingen voor vrijwilligerswerk in kaart. Hoe zorgen we ervoor dat vrijwilligerswerk behouden blijft? Geïnteresseerden kunnen meedenken en van gedachten wisselen op LinkedIn en Twitter.

Veranderingen
Veranderingen in de AWBZ, nieuwe zorgvisies die uitgaan van de wensen en behoeften van cliënten, uitvoering van de Wmo. Het beroep dat op vrijwilligers wordt gedaan, neemt toe. Maar ook vrijwilligers veranderen. Zij zijn niet zonder meer bereid tijd te investeren in het werk. De toekomstbestendigheid van vrijwilligerswerk in de zorg staat en valt met een goede balans, die we met elkaar moeten behouden.

Debat
In het voorjaar organiseerde Vilans een debat over een viertal thema’s die in de publicatie aan de orde komen: coördinatie van vrijwilligerswerk, diversiteit in vrijwilligersbeleid, grenzen aan vrijwilligerswerk en samenwerking met beroepskrachten. De standpunten en ideeën die vrijwilligersorganisaties, zorginstellingen, brancheorganisaties, vakbonden, overheden, onderzoeks- en ondersteuningsinstellingen uitwisselden over de inzet van diverse groepen vrijwilligers zijn verwerkt in deze publicatie.

Denk mee!
Denk mee over hoe de balans behouden blijft. Neem deel aan de discussie in onze LinkedIn groep: Zorgvrijwilliger of deel uw ideeën via Twitter; www.twitter.com/devrijwilliger

Plaats een reactie