Vrijwilligers verkopen 1.320.533 Zonnebloemloten

De vrijwilligers van de Zonnebloem hebben dit jaar ruim 1,3 miljoen loten verkocht. In totaal is daarmee € 2.641.066 opgehaald. Deze opbrengst komt ten goede aan de 310.000 dagactiviteiten en vele aangepaste vakanties die de Zonnebloem organiseert voor duizenden zieken en gehandicapten. Bij de trekking zijn 5.020 geldprijzen uitgeloofd, waaronder de hoofdprijs van 15.000 euro.

Trekkingsuitslag
De trekkingsuitslag staat op www.zonnebloem.nl en Teletekstpagina 559 (Nederland 1, 2, 3). Ook kunnen mensen via het servicenummer (0900) 06 33 (€0,35 per gesprek) achterhalen of hun lot in de prijzen gevallen is. Prijswinnaars worden verzocht het winnende lot te zenden aan Pondres, t.a.v. Zonnebloemloterij, Postbus 1279, 5004 BG Tilburg met vermelding van NAW-gegevens en het giro- of banknummer om de geldprijs te ontvangen.

Over de Zonnebloem
De ruim 40.000 vrijwilligers van Nationale Vereniging de Zonnebloem verzorgen huisbezoeken, dagactiviteiten en aangepaste vakanties voor (ernstig) zieken en gehandicapten en hulpbehoevende ouderen. Zij helpen eenzaamheid te verminderen en geven kleur aan het leven van mensen met een fysieke beperking. De eigen goede doelen loterij is al tweeënveertig jaar een belangrijke inkomstenbron. De opbrengst wordt gebruikt voor extra voorzieningen die nodig zijn voor hulpbehoevende deelnemers van Zonnebloemactiviteiten en -vakanties. Het gaat bijvoorbeeld om aangepast vervoer, aangepaste accommodaties en (verpleegkundige) begeleiding.

Plaats een reactie