Vrijwilliger voelt zich regelmatig overvraagd

Brigadieren op school, fluiten bij de hockeywedstrijd. 59 procent van de bijna vijfhonderd hoogopgeleiden die Intermediair ondervroeg doet vrijwilligerswerk. 2011 is het Europees Jaar van de Vrijwilliger. Bijna 80 procent van de respondenten doet het uit volle overtuiging: gewoon omdat ze het belangrijk vindt. Tegelijkertijd voelt bijna 40 procent zich regelmatig overvraagd. Verenigingen en scholen gaan er te veel vanuit dat iedereen maar tijd heeft om al die klussen op te knappen, vinden ze.

Sport en school
Het merendeel doet vrijwilligerswerk bij sportverenigingen (42%) en scholen (27%), maar ook in de kerk/moskee (12%), de buurt (11%), voor het goede doel (10%) of een politieke partij (8%). Bij deze organisaties doet 39% bestuurswerk, 33% organiseert evenementen, 22% doet allerhande klusjes, 20% geeft sporttrainingen, 14% begeleidt kinderen (van de mensen met kinderen is dit 30%). De belangrijkste reden is dat ze overtuigd zijn van het nut van het werk. Slechts 9% doet het omdat anders niemand anders het doet en 5% omdat hij een zekere sociale druk voelt.

Man/Vrouw
Mannen en vrouwen doen ongeveer evenveel vrijwilligerswerk. Mannen doen vaker klussen voor de buurt (14%) dan vrouwen (6%). Vrouwen vaker voor school (37%) en een goed doel (16%). Mannen doen vaker bestuurswerk (45%) dan vrouwen (31%) – ook in het vrijwilligerswerk is het glazen plafond nog niet aan diggelen geslagen. Vrouwen begeleiden vaker schooluitjes en knutselochtenden (25%) dan mannen (8%). Mannen doen gemiddeld iets meer uur per week vrijwilligerswerk dan vrouwen. Mensen met kinderen op de basisschool verrichten meer onbetaald werk (67%) dan mensen zonder (53%).

Geen tijd

Van de respondenten doet 41% geen vrijwilligerswerk. 53% omdat hij er geen tijd voor heeft 24% omdat het geen prioriteit heeft.

Het onderzoek werd uitgevoerd onder 473 lezers van het blad Intermediair en bezoekers van de site Intermediair.nl.

Plaats een reactie