Vrijstelling BTW voor diensten acupuncturist

Het Gerechtshof in Amsterdam heeft beslist dat de dienstverlening van een acupuncturist die lid is van de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA) moet worden vrijgesteld van BTW. De minister laat 30 september jl. weten dat hij het pro forma ingediende cassatieberoep hiertegen intrekt omdat is gebleken dat de uitspraak van het hof is gebaseerd op een juiste rechtsopvatting.

In geschil was de vraag of de dienstverlening van een acupuncturist die niet valt onder de wet BIG (Beroepen Individuele Gezondheidszorg), moet worden vrijgesteld van BTW. Beroepsbeoefenaren die wel onder de Wet BIG vallen, zijn niet BTW-plichtig. De rechtbank in Haarlem oordeelde dat de dienstverlening van de acupuncturist niet kan worden vrijgesteld van BTW omdat deze niet het vereiste kwaliteitsniveau zou hebben.

In hoger beroep besliste het Gerechtshof in Amsterdam anders. Er is geen verschil in kwaliteit van de diensten als deze zouden zijn uitgevoerd door een arts of fysiotherapeut. Deze laatsten vallen onder de regels van de Wet BIG.

Lid NVA
Een belangrijke overweging bij het oordeel van het hof is dat de acupuncturist lid is van de Nederlandse Vereniging van Acupunctuur (NVA), de grootste beroepsvereniging voor acupuncturisten in Nederland. De NVA eist van haar leden een vooropleiding op minimaal hbo-niveau in biomedische en beroepsgerichte disciplines. De NVA heeft de door de acupuncturist gevolgde opleiding als vooropleiding erkend. Het hof concludeert daaruit dat deze opleiding minimaal een hbo-niveau heeft. Hierbij is ook van belang dat de BTW-vrijstelling wel geldt voor artsen en fysiotherapeuten die een door de NVA erkende acupunctuuropleiding hebben gevolgd.

Het hof bepaalt dat de vrijstelling van BTW geldt voor acupuncturisten die een door de NVA erkende medische vooropleiding op minimaal hbo-niveau én een door de NVA erkende acupunctuuropleiding met succes hebben afgerond.

Plaats een reactie