Huisarts blij met vragen Ombudsman aan Nza over kostenonderzoek

0
624

De Nationale Ombudsman wil weten wat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft gedaan met de kritiek van huisartsen en huisartsenorganisaties op het Kostenonderzoek 2008. ‘Vogelvrije’ huisarts Glenn Mitrasing is blij met deze ontwikkeling, maar vraagt zich wel af wanneer de NZa gaat antwoorden: ‘Ik kreeg begin maart 2009 van de NZa te horen dat ik een boete binnen een week kon verwachten, maar wacht nog steeds op verder bericht’.

In 2008 startte de Nza een kostenonderzoek onder huisartsen. Vierhonderd huisartsen kregen het verzoek een online enqu(ee)te in te vullen. Een flink aantal huisartsen, waaronder Mitrasing, tekenden hiertegen bezwaar aan omdat het onderzoek volgens hen zowel inhoudelijk als procedureel onder de maat was.

Mitrasing: ‘Zo ging het kostenonderzoek bijvoorbeeld uit van een fte van 45 uur, terwijl de meeste praktijkhoudende huisartsen gemiddeld 55 uur per week werken. Bovendien konden veel kosten niet onder worden gebracht in het kostenonderzoek en werden de huisartsen opgescheept met een vragenlijst die veel beperkingen kende.

Volgens Mitrasing zou het invullen van de vragenlijst veel meer uren vergen dan het onderzoeksbureau inschatte, en werden huisartsen op kosten gejaagd doordat zij bijvoorbeeld een accountant moesten raadplegen. “De accountant vergoeding die de NZa de huisartsen bood, was bij lange na niet genoeg om de kosten te dekken.’

Hij staat momenteel bij de NZa te boek als ‘weigeraar’ van deelname. Hij riskeert hiermee een dwangsom van 1000,- euro per week of een bestuurlijke boete van maximaal 500.000,- euro.

‘Ik ben nu erg benieuwd wat de Nationale Ombudsman vindt van deze gang van zaken. Naast duidelijkheid over het inmiddels afgeronde Kostenonderzoek, wil de ombudsman ook weten of de zorgautoriteit het een volgende keer anders aan zou pakken.’ In een eerste reactie liet de NZa weten achter het kostenonderzoek uit 2008 te blijven staan.

Meer informatie over het “kostenonderzoek 2008” is te lezen op de websites van stichting De Vrije Huisarts devrijehuisarts.org en de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen: vphuisartsen.nl

Op devogelvrijehuisarts.nl en twitter.com/VogelvrijeHArts zal Mitrasing de komende weken meer informatie geven.