Vraaguitval kinderopvang nu al zichtbaar

Het Waarborgfonds Kinderopvang signaleert een duidelijke toename van het aantal kinderopvangorganisaties in financiële problemen. Om aan de toegenomen vraag te voldoen hebben vele de afgelopen jaren fors uitgebreid.

De bezettingsgraden groeien in 2011 echter minder dan verwacht. Op diverse plekken in het land is zelfs al sprake van vraaguitval, soms tot 8%. Bestaande klanten anticiperen op de aangekondigde overheidsbezuinigingen en nemen duidelijk minder uren af. Ouders in spe melden zich aan onder voorbehoud van het effect van nieuwe bezuinigingen in 2012.

Het Waarborgfonds vreest de nodige sluitingen van kinderopvangvoorzieningen, wanneer de veelal beperkte financiële buffers van organisaties snel opdrogen mede door de overheidsmaatregelen. De onzekere marktomstandigheden maken overnames minder aantrekkelijk en banken extra terughoudend, daardoor zullen de problemen van vele kinderopvangorganisaties niet opgelost worden.

De exploitatie van kinderopvang zal in 2012 door diverse oorzaken wederom onder druk komen te staan: Kinderopvangondernemers zullen door stijging van personele lasten en inflatiecorrectie gemiddeld 3,7% hogere kosten hebben, die ze in de uurprijs zullen moeten doorberekenen. De overheid heeft daarentegen de maximale uurvergoeding voor 2012 gefixeerd en zal vanaf volgend jaar het aantal door ouders te declareren uren maximeren, wat met name gevolgen heeft voor ouders die buitenschoolse opvang afnemen.

Het Waarborgfonds Kinderopvang gaat er van uit dat veel kinderopvangorganisaties onvoldoende financieel gezond zijn om deze ontwikkelingen het hoofd te kunnen bieden en rekent op een duidelijke toename van het aantal faillissementen. Daardoor dreigt voor de toekomst waardevolle capaciteit aan kinderopvang verloren te gaan.

Plaats een reactie