VoorZorg effectief tegen huiselijk geweld

0
539

Het programma VoorZorg is effectief tegen huiselijk geweld. Dat blijkt uit recent onderzoek. Bij VoorZorg worden vrouwen die zelf mishandeld zijn of waar het risico groot is dat ze hun kind gaan mishandelen, al tijdens hun zwangerschap begeleid door een GGD-verpleegkundige.

Huiselijk geweld is een vorm van kindermishandeling met negatieve gevolgen voor zowel moeder als kind. Uit verschillende studies blijkt dat kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld later een verhoogd risico hebben om zelf een dader en/of slachtoffer te worden. Een geschiedenis van geweld in de jeugd vergroot zes maal de kans om later als volwassene geweld te plegen of er later slachtoffer van te zijn (Dijkstra, 2001, aangehaald in Pels e.a., 2011). Preventie van huiselijk geweld is dus erg belangrijk en daar richt VoorZorg zich op, onder andere door de vrouwen bewust te maken van hun situatie.

In Amsterdam, Rotterdam en Noord-Holland wordt VoorZorg ingezet en is het resultaat erg positief. Significante effecten zijn aangetoond, waaronder: minder kindermishandeling, minder spoedeisende hulpbezoeken wegens ongelukken, minder arrestaties en veroordelingen bij kinderen tot vijftien jaar, minder vroeggeboorten en hoger geboortegewicht van baby’s en minder gedragsproblemen door alcohol- en drugsgebruik van de moeders.

Vorig artikelVernieuwing in de golfsport
Volgend artikelAsbest eraf, zonnepanelen erop
De website Huiselijkgeweld.nl is een samenwerkingsverband tussen ministerie van Veiligheid en Justitie en MOVISIE. Het ministerie van Veiligheid en Justitie coördineert het interdepartementaal overleg huiselijk geweld. Dit overleg is een van de resultaten van het Plan van aanpak “De volgende fase”. Dit plan van aanpak uit 2008 bevat 23 concrete maatregelen om de aanpak van huiselijk geweld te verbeteren. Een van de manieren om dit te bereiken is de site huiselijkgeweld.nl. MOVISIE verzamelt, ontwikkelt en verspreidt kennis en adviseert op het gebied van welzijn, zorg en sociale veiligheid. MOVISIE werkt voor en samen met overheden, burgerinitiatieven, professionele en vrijwilligersorganisaties met als doel de participatie en zelfredzaamheid van burgers te vergroten.