VoorZorg effectief tegen huiselijk geweld

Het programma VoorZorg is effectief tegen huiselijk geweld. Dat blijkt uit recent onderzoek. Bij VoorZorg worden vrouwen die zelf mishandeld zijn of waar het risico groot is dat ze hun kind gaan mishandelen, al tijdens hun zwangerschap begeleid door een GGD-verpleegkundige.

Huiselijk geweld is een vorm van kindermishandeling met negatieve gevolgen voor zowel moeder als kind. Uit verschillende studies blijkt dat kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld later een verhoogd risico hebben om zelf een dader en/of slachtoffer te worden. Een geschiedenis van geweld in de jeugd vergroot zes maal de kans om later als volwassene geweld te plegen of er later slachtoffer van te zijn (Dijkstra, 2001, aangehaald in Pels e.a., 2011). Preventie van huiselijk geweld is dus erg belangrijk en daar richt VoorZorg zich op, onder andere door de vrouwen bewust te maken van hun situatie.

In Amsterdam, Rotterdam en Noord-Holland wordt VoorZorg ingezet en is het resultaat erg positief. Significante effecten zijn aangetoond, waaronder: minder kindermishandeling, minder spoedeisende hulpbezoeken wegens ongelukken, minder arrestaties en veroordelingen bij kinderen tot vijftien jaar, minder vroeggeboorten en hoger geboortegewicht van baby’s en minder gedragsproblemen door alcohol- en drugsgebruik van de moeders.

Plaats een reactie