Voorzitter KNMP: “Patiënten zijn de dupe”

De KNMP (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie) roept zorgverzekeraars en zorgmakelaars op situaties te beëindigen waarin apotheken medicijnen met verlies aan hun patiënten moeten afleveren.

Kleine lettertjes
De laatste weken regent het bij de KNMP klachten van apothekers die melden dat zij moeten toeleggen op de prijs van medicijnen. Het gaat in totaal om honderden artikelen. Een aantal zorgverzekeraars hanteert op grond van de ‘kleine lettertjes’ in contracten met apotheken een maximum vergoedingsprijs die is gebaseerd op het prijspeil van oktober of november 2011, terwijl de werkelijke prijs van deze medicijnen inmiddels is gestegen.

Onhoudbare situatie voor apothekers
Apotheken hebben hier geen invloed op en moeten daardoor per verstrekking soms honderden euro’s uit eigen zak betalen. Deze kostenpost kan per apotheek op jaarbasis oplopen tot duizenden euro’s of zelfs meer dan tienduizenden euro’s. Er zijn gevallen waarin een apotheek maandelijks vijfhonderd euro moet toeleggen op een verstrekt medicijn aan één patiënt.
Voorzitter Jan Smits van de KNMP heeft deze problematiek inmiddels ook aangekaart bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. ‘Het is voor veel apothekers een onhoudbare zaak. Je kunt niet eindeloos medicijnen onder kostprijs afleveren. Dat gaat ten koste van je beroepsuitoefening. Uiteindelijk zijn de patiënten daarvan de dupe. Apothekers kunnen dan immers niet meer de zorg leveren die patiënten nodig hebben’, aldus Smits.

Meldactie KNMP
De KNMP vraagt apothekers hun praktijksituaties te melden. “We willen in kaart brengen hoe zwaar de problematiek is”, aldus Smits. “En we willen voorkómen dat er volgend jaar weer dergelijke onredelijkheid ontstaat. Als KNMP gaan wij niet over de onderhandelingen tussen apothekers en zorgverzekeraars. Maar we hebben wel de taak misstanden aan de kaak te stellen. In het belang van de apothekers en van de patiënten”.

Plaats een reactie