Voorzitter KNMG kijkt voor- en achteruit

Traditioneel is de jaarwisseling een moment van reflectie en vooruitzien. Zeker deze keer. Want 2010 is een bewogen jaar geweest en 2011 belooft minstens zo bewogen te worden. Ik noem een paar ontwikkelingen.

Column van Arie C. Nieuwenhuijzen Kruseman, voorzitter artsenfederatie KNMG.

Bezuinigingen
In het voorjaar kondigde het vorige kabinet een ingrijpende bezuiniging aan. Er werd voorgesteld om de zorgkosten met circa 20 procent te verminderen. In het licht van de financieel-economische situatie van Nederland begrijpelijk, maar niettemin draconisch. Mede gezien de stijgende zorgkosten door vergrijzing en toename van meervoudige chronische aandoeningen. Omdat de tering nauwelijks meer te beïnvloeden is, is tering naar de nering zetten immers niet goed mogelijk. Gelukkig heeft het huidige kabinet dit ingezien. In de bezuinigingsvoorstellen is de zorg relatief gespaard en is extra aandacht voor zorg rond ouderen voorzien. Niettemin moet er nog een grote doelmatigheidsslag gemaakt worden. De KNMG heeft daartoe voorstellen gedaan en zal dat blijven doen.

Artsen Maatschappij en gezondheid
De koepel van artsen binnen het veld maatschappij en gezondheid (KAMG) is lid geworden van de KNMG-federatie. Hierdoor is in de KNMG nu vrijwel het volledige palet aan geneeskundige disciplines vertegenwoordigd, waaronder de jeugdarts. Dat is belangrijk, want met name in de primaire preventie van tal van aandoeningen die op oudere leeftijd vaak voorkomen, is de jeugd een belangrijke doelgroep.

Verzekeringsgeneeskunde
In de NVVG heeft Fred van Duijn het voorzitterschap overgedragen aan Han Hullen. Hullen wacht een grote uitdaging, gezien de afnemende belangstelling voor de verzekeringsgeneeskunde en de financieringsproblematiek rond de opleiding.
Medisch specialisten

Voorts is in de Orde van Medisch Specialisten voorzitter Willem van der Ham opgevolgd door Frank de Grave. In de eerste weken van zijn voorzitterschap heeft De Grave met VWS een overeenkomst bereikt over de positie van de vrijgevestigde specialist. Ik hoop dat de ledenraad van de Orde hiermee instemt. Dat is niet alleen belangrijk voor het aanzien en functioneren van de medisch specialist, ook voor andere artsen en last but not least de patiënt, die toch vooral betaalbare en toegankelijke zorg wil die veilig is en van goede kwaliteit.

Nieuwe spelers, nieuwe kansen
De KNMG heeft in 2010 bij herhaling benadrukt dat bezuinigingen moeten worden gerealiseerd tegen de achtergrond van een langetermijnvisie op de zorg. Daarin moet het niet louter gaan om meer met minder. Ook om hoe de zorg meer optimaal dan maximaal in te richten. Hoe met andere disciplines in de zorg in evenwicht en niet in overwicht te werken aan steeds betere kwaliteit en veiligheid. Goedkoop waar het kan, duur waar het moet. Dicht bij huis waar zinvol en mogelijk, meer op afstand waar verstandig.

Eenheid in verscheidenheid
Ook komend jaar zal de KNMG daar onverminderd aan werken. Ieder vanuit zijn domein, maar eensgezind in wat ons bindt: de patiënt. Graag breng ik daartoe nog eens het credo in gedachten dat ik noemde in mijn eerste column twee jaar geleden: E pluribus unum – eenheid in verscheidenheid. Dat maakt niet alleen de KNMG-federatie sterker, ook de zorg, en daar gaat het toch vooral om.

Arie C. Nieuwenhuijzen Kruseman, voorzitter artsenfederatie KNMG

Plaats een reactie