Voorwaarden voor succes achter de voordeur

De achter de voordeur aanpak is een dure aanpak die te weinig oplevert. Dit is een veelgehoord geluid in de media. Er zijn echter situaties waarin de achter de voordeur aanpak werkt. Vooral korte termijn doelen om achterstandsgezinnen naar het normale samenlevingsniveau te krijgen zijn haalbaar. Dit blijkt uit het onderzoeksrapport ‘Gezinsbegeleiding achter de voordeur’.

In het rapport hebben het onderzoeksbureau Risbo en de Sociale Faculteit van de Erasmus Universiteit Rotterdam de effecten van het Programma Praktijkbegeleiding onderzocht. In dit Rotterdamse programma van Bureau Frontlijn bezoeken stagiairs van de hbo-opleiding Maatschappelijk Werk & Dienstverlening wekelijks achterstandsgezinnen met het doel om de thuissituatie van deze gezinnen te verbeteren.

Korte termijn doelen
De onderzoekers concluderen dat de meeste acute problemen door het Programma Praktijkbegeleiding na de interventieperiode zijn weggenomen, zoals fysieke problemen met de woning, de administratie op orde, aanvragen schuldsanering, inschrijvingen bij de huisarts et cetera. De doelen op de korte termijn worden dan ook gehaald. Maar doelen die op een ander niveau liggen zoals sociaal wenselijk gedrag of taalbeheersing kosten meer interventietijd. Voor gezinnen met een ernstiger problematiek is het programma niet voldoende.

Theory of Change
Dit baseren de onderzoekers op een effectmeting volgens de Theory of Change methode, een -in Nederland – nieuwe evaluatietheorie. Bij de Theory of Change vragen de onderzoekers aan de betrokken instelling en haar hulpverleners welke doelen zij nastreven en hoe zij deze doelen willen bereiken. Vervolgens wordt bekeken of deze veronderstellingen ook uitkomen in de praktijk. In dit onderzoek is gekeken hoe de situatie van de gezinnen is een half jaar na het beëindigen van de interventie. De onderwerpen uit de effectmeting waren: wat zijn de ervaringen van de moeders met het programma, is de situatie van de gezinnen gewijzigd, hoe was de nazorgfase? De Theory of Change blijkt een bruikbare methode om effecten van sociale interventies te onderzoeken. Het onderzoek leidt dan ook tot concrete aanbevelingen voor gezinsbegeleiding achter de voordeur.

Inzicht in sociale interventies
‘Gezinsbegeleiding achter de voordeur’ is het zesde onderzoek in een reeks onderzoeksrapporten van het onderzoeksprogramma ‘Inzicht in sociale interventies’ van MOVISIE. Binnen het programma zijn er studies op het terrein van vrijwilligerswerk, mantelzorg, activering, het tegengaan van radicalisering en vermaatschappelijking. Steeds staat de vraag centraal of in de sociale sector toegepaste ‘methoden’ werken.

Plaats een reactie