Voorstel vervolgonderzoek alternatieven voor dierproeven

0
522

Op woensdag 5 oktober 2011 heeft ZonMw het programmavoorstel ‘Meer Kennis met Minder Dieren’ aangeboden aan de Directeur Generaal Volkgezondheid, Welzijn en Sport, de heer Paul Huijts. Het programmavoorstel is een vervolg op de onderzoeksprogrammering vanuit ZonMw op het gebied van alternatieven voor dierproeven.

Het programmavoorstel sluit nauw aan bij het Actieplan Dierproeven en alternatieven dat minister Schippers in september aan de Tweede Kamer heeft aangeboden. ZonMw wil dit programma financieren vanuit VWS, private partijen en samenwerkingspartners. De Stichting Proefdiervrij is al een samenwerkingspartner.

Het voorstel van ZonMw omvat een programma ‘Meer Kennis met Minder Dieren’ dat bestaat uit meerdere modules. Elke module kent een nadere uitwerking van doelen, randvoorwaarden en (private) samenwerkingspartners. Voor de modules ‘Proefdiervrije Technieken’ en ‘Amendement 21’ is VWS de opdrachtgever. Voor de beoogde modules ‘Interactie met bedrijfsleven’, ‘Internationalisering’ en ‘Vermindering en verfijning’ zoekt ZonMw nog potentiële opdrachtgevers en samenwerkingspartners.

De module ‘Proefdiervrije Technieken’ omvat het kansrijke terrein van kankeronderzoek en overige humane ziekten. Module ‘Amendement 21’ is erop gericht tot nu toe ongepubliceerde negatieve en neutrale data openbaar te maken. En het opleiden van onderzoekers in dierexperimenteel systematisch literatuuronderzoek. Doel hiervan is onnodige herhalingen van al uitgevoerd onderzoek te voorkomen.

Aan de basis van het programmavoorstel ‘Meer Kennis met Minder Dieren’ liggen de (maatschappelijke en wetenschappelijke) Trendanalyses Dierproeven en de Programmeringstudies Alternatieven voor Dierproeven. Beide zijn in opdracht van ZonMw en het ministerie van VWS gemaakt. ZonMw heeft op basis van deze analyses en studies verschillende experts, zowel uit het Verminderen, Vervangen, Verfijnen-veld als uit het fundamenteel wetenschappelijk onderzoeksveld, betrokken bij het maken van het programmavoorstel.

Meer informatie: Programmapagina Dierproeven Begrensd